Publicerad:
Uppdaterad:

Tuffare tag mot kraft- och telebolag

Publicerad:
Uppdaterad:

Böter eller förlorad koncession om de inte sköter sig

Tuffare tag väntar kraftbolag och teleoperatörer som inte sköter sig.

Kraftbolagen kan få böta eller förlora sin koncessionsrätt. Teleoperatörer kan stängas av.

Göran Persson redovisade en rad insatser vid torsdagens partiledardebatt i riksdagen, där stormen i södra Sverige fick en huvudroll.

– Det är inte acceptabelt att människor inte har el och att människor inte kan sätta sig i kontakt med omvärlden eller ringa nödsamtal, sade Persson.

Därför ska ellagen ses över. Tydliga krav ska ställas på kraftbolagen så att de kan ”garantera elförsörjningen med avbrottsfri teknik”.

Energimyndigheten ska få rätt att utdöma vite och gå till domstol.

Persson är också beredd att utforma ett ägardirektiv till statliga Vattenfall för att bolagen ska gå i spetsen för att öka elsäkerheten.

Lovade stöd

I debatten lovade han att drabbade skogsägare ska stödjas. Regeringen ska bjuda in skogsägarna för att diskutera hur värdet på skogen ska kunna räddas.

Efteråt var moderatledaren Fredrik Reinfeldt tveksam till att det är rätt väg att hota med indragna koncessioner som var ett av förslagen.

– Att så tvärsäkert utdela den typen av hot är orimligt, sade han.

Olika uppfattning råder också om besprutning med kemikalier.

Reinfeldt förespråkade begränsad besprutning med helikopter medan miljöpartiets språkrör Peter Eriksson sade nej till flygbesprutning.

Ett bekymmer är vad skogsägarna ska göra av allt stormfällt virke. Viktigast nu är att snabbt forsla ut stormfällt virke ur de drabbade skogarna. Liggande timmer i områden med känsliga vattendrag, våtmarker, växter och djur ska prioriteras.

Lagring av timmer

Regeringen beslutade på torsdagen därför att förenkla reglerna för lagring av timmer, för att göra det lättare för skogsägarna och skogsindustrin. Mer än Sveriges hela avverkning under ett år, och i några län tio års avverkning, fälldes av stormen.

Tidigare har gällt att virkesupplag större än 500 kubikmeter måste anmälas till berörd kommun. Nu ändras reglerna så att lagringen kan börja direkt och anmälas först i efterhand, med uppgift om var och hur timret lagras.

Det är tur att det nu pågående, mer än veckolånga strömavbrottet på många håll i södra Sverige inte drabbat någon storstad. Det är nämligen på landsbygden den bästa beredskapen finns för att klara avbrotten. Det är en slutsats man kan dra av en färsk rapport om hur hushållen klarade strömavbrottet i nordvästra Stockholm i mars 2001.

Mer nederbörd väntas

Och det ser inte ut att vara över än på ett tag. Tung blötsnö i kombination med lite kraftigare vindar hotar att försena reparationen av elnätet i de värst drabbade stormområdena. Enligt SMHI väntas nederbörd i form av regn eller snö även under det följande dygnet, vilket kan förlänga plågan hos framför allt Sydkrafts strömlösa kunder. På torsdagen saknade fortfarande 30400 abonnenter el.

I onsdags spådde kraftbolaget att en tredjedel av dem skulle få strömmen tillbaka senast på fredagen. Men därefter har bilden blivit dystrare.

På torsdagen kunde trots allt hela Södra stambanan öppnas för trafik – men på sina håll enbart med enkelspår.

TT

Publicerad:
Publicerad: