51 misshandlade i tvättstugan bara i Stockholm

NYHETER

bråk om tvätt-tider vanligaste orsaken

Det är viktigt att hålla på tvättiderna.

Just bråk om tvättiden är den vanligaste orsaken till att människor blir misshandlade i tvättstugan.

51 personer blev misshandlade i tvättstugor i Stockholms län förra året.

Hur många som blivit misshandlade i tvättstugor runt om i Sverige är oklart, men en sak som är säker är att i tvättstugan är det upplagt för bråk.

– Tvättstugan är en klar anledning till grannosämja, säger Åsa Mohlin på Familjebostäder i Göteborg.

Tvättmedel, ludd och tidstjuvar

Problemen som kan uppstå i tvättstugan är flera.

– Man har exempelvis olika nivå för vad man menar med att göra rent efter sig, säger Åsa Mohlin.

Bäst på att städa är vanligtvis äldre damer. De brukar städa både efter slarviga ungdomar som varit före och givetvis efter sig själva också.

Vanliga irritationsmoment är gammalt tvättmedel som är kvar i facket och ludd i tumlaren.

Och så är det förstås det där med tvättiderna.

– Är man inte där exakt när tvättiden börjar så kommer någon annan och tar tiden. När man själv kommer dit är maskinen full av tvätt som man givetvis slänger ut och så är bråket igång, säger Åsa Mohlin.

Smutskastning och ryktesspridning

På Familjebostäder i Göteborg försöker man att mildra problemen med upplysningar som ”ta inte någon annans tvättid utan att fråga” och ”informera om du kommer sent”.

– Det finns många tillfällen till incidenter och det är hopplöst att få någon total harmoni i tvättstugan, säger Åsa Mohlin.

Men att det gått till handgripligheter känner Åsa Mohlin inte till.

– Det verkar kanske lite väl överdrivet, säger hon.

– Det vanliga är nog smutskastning och ryktesspridning.

Att kommunicera sitt missnöje via handskrivna lappar är också vanligt förekommande.

Relativt ofarligt ändå

Trots att tvättstugan tycks vara något av en konflikthärd behöver man nog ändå inte vara rädd för att gå dit.

Av alla anmälda misshandelsfall i Stockholm förra året skedde bara 0,3 procent i tvättstugan.

Vill man minimera riskerna för obehagligheter i tvättstugan bör man hålla på de regler som finns. Och så kan man givetvis ställa krav på hyresvärden så att man får en tvättstuga som verkligen fungerar som den ska.

Enligt Konsumentverket är det många gånger alltför korta tvättider i kombination med dåliga torkmöjligheter som gör att tvättningen inte flyter på som den ska.

Malin Ekmark