Rekordtunt ozonlager över Arktis

NYHETER

Nytt forskarlarm: Förtunningen växer söderut mot Europa

Ozonlagret förtunnas allvarligt över Arktis de kommande veckorna och det tunna området växer söderut över Nordeuropa.

Förtunningen är den värsta sedan mätningarna av ozonlagret började i stratosfären.

Det rapporterar forskare i Cambridge i England.

Förändringen har sin bakgrund i vinterns ovanliga väderläge högst upp i atmosfären över Arktis. Vintern i stratosfären är den kallaste på 50 år. Dessutom har den varit ovanligt molnig i vinter.

Uppgifterna kommer från en sameuropeisk forskarorganisation, European Ozoan Research Coordinating Unit (EORCU) som ingår i universitet i Cambridge, skriver brittiska medieföretaget BBC i sin nätupplaga.

Både kylan och molnigheten påskyndar effekten av de ozonskadliga gaser som människan släpper ut.

– De meteorologiska omständigheterna som vi bevittnat liknar och är till och med värre än de som rådde vintern 1999–2000, då de värsta ozonförlusterna dittills observerades, säger Neil Harris vid EORCU.

Skyddande vindbarriär

Det område där ozonlagret är särskilt tunt kontrolleras av vindar som isolerar Arktis från resten av jordens vädersystem. Men denna naturliga barriär öppnar sig de närmaste veckorna, säger forskarna.

När vindarnas skyddsbarriär väl är öppen sprider sig förtunningen också över norra Europa, ända ner till Storbritannien.

Gasen ozon, vars molekyler är uppbyggda av tre syreatomer vardera, fungerar som ett filter mot det skadliga ultravioletta ljuset från solen.

När det tunna ozonlagret breder ut sig utsätts en stor del av Europa för det skadliga ljuset och därmed ökar risken för hudcancer bland många människor. Det är redan känt att antalet fall av den allvarligaste hudcancerformen, malignt melanom, ökar.

Men det är dock inte helt klarlagt i vilket utsträckning ökningen beror på det sämre skyddet mot den ultravioletta strålningen.

– Vi följer utvecklingen noga från dag till dag. Vi informerar både allmänheten och myndigheterna om situationen förvärras, säger Neil Harris.

Balansen i atmosfären bruten

Ozonmolekyler byggs hela tiden upp och bryts ner i stratosfären på mellan en och fyra mils höjd över jorden. I en atmosfär som inte är förorenad råder det balans i den processen.

Den balansen har brutits i jordens atmosfär. Orsaken är flera kemikalier som människans skapat, till exempel freon i kylskåp och sprayburkar, som har läckt ut i atmosfären där de bryts ner av solljuset.

Kloratomerna som blir en restprodukt av detta bidrar sin tur till ozonets nedbrytning. Även kvävgasföreningar är skadliga för ozonet.

Lars Söderström/TT