Barnmisshandel anmäls allt oftare

NYHETER

Fyrdubbling av antalet anmälda fall

Luggningar, örfilar och blåmärken hör till vardagen för många barn.

Sedan 1988 har antalet anmälningar av barnmisshandel ökat med mer än 400 procent.

Bara i år har över 4 000 fall kommit in.

De alarmerande siffrorna framkommer i ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Polisanmälningar som gäller barn upp till sex år har ökat från runt 260 fall 1988 till mer än 1 200 förra året.

För barn i åldern 7 till 14 år har anmälningarna ökat från drygt 1 500 till 6 400, uppger SVT:s Rapport.

Lägre tolerans

Aga av barn är enligt lag förbjudet sedan 1979. Staffan Jansson, barnläkare i Karlstad tror att ökningen av antalet anmälda fall till stor del beror på att toleransen för barnmisshandel blivit mindre.

– Det är givetvis en larmsignal att antalet anmälningar fortsätter att öka men det finns inget som tyder på att barnmisshandeln faktiskt gör det. Men det finns all anledning att ta reda på det, säger Staffan Jansson till aftonbladet.se.

Den stora ökningen av antalet anmälningar skedde redan mellan åren 1989 och 1996. Då var ökningen närmare 400 procent.

Anmälningarna rör sig främst om luggningar, örfilar eller märken efter kraftiga tryck på armar och ben.

Tidigare artiklar

Per Mattsson