”Det är inte intressant för medlemmarna”

Unionen vägrar avslöjar kostnader – lämnar intervju efter upprepade frågor

Unionens samhällspolitiske chef Henrik Ehrenberg var en av dem som drev pop up-kontoret i New York.

Han vägrar berätta vad det kostade medlemmarna att skicka dit nio anställda och säger att förbundet inte lämnar ut uppgifter om sina ”aktiviteter”.

– Det intressanta för våra medlemmar är inte hur mycket en enskild resa har kostat, säger Henrik Ehrenberg.

Sveriges största fackförbund Unionen har fått hård kritik från sina medlemmar.

Aftonbladet har granskat tio av de största förbunden och Unionen är det enda som vägrar visa upp hur de har använt medlemmarnas pengar under en rad olika tjänsteresor.

Unionen har även satsat medlemmarnas pengar på en pr-kampanj, där man bland annat öppnade ett pop up-kontor i New York.

Henrik Ehrenberg är samhällspolitisk chef på Unionen och Aftonbladet träffar honom i Stockholm för en intervju.

Ehrenberg har själv varit med på några av de resor som har uppmärksammats - bland annat till New York och Rio.

Han har även varit på en studieresa till Kina tidigare i år i en vecka och åkt till USA och tittat på det amerikanska valet.

Varför är det viktigt att hemlighålla vad dina resor kostar för medlemmarna?

– Vi har inget uppsåt att dölja någonting. Vi berättar gärna att vi är internationellt aktiva, att vi tar reda på hur internationell handel utvecklas och globaliseringen, vad det får för påverkan på våra medlemmar.

Men det var inte det jag frågade, jag frågade nu varför det är viktigt att hemlighålla kostnaderna?

– Vi har fattat ett beslut om att det är en fråga om integritet för våra medarbetare.

– Det intressanta för våra medlemmar är inte hur mycket en enskild resa har kostat. Vem som gjorde den resan. Utan det intressanta för våra medlemmar, det är att vi är internationellt aktiva, att vi representerar dem internationellt och att vi tar reda på vilken betydelse förändringar, till exempel i internationell handel och Kinas expansion och planer på expandering, får för konsekvenser.

Medlemmarna betalar resan, varför har de inte rätt att få reda på vad det kostar?

– De resor som görs följer den policy som finns och att vi följer den policyn granskas av våra revisorer. Det tror jag att våra medlemmar kan känna sig trygga med.

Men det är väldigt många medlemmar som rasar nu. De vill veta vad som händer med deras pengar. Varför kan ni inte bara säga vad det kostar?

– Nej, men det intressanta för våra medlemmar är: har vi följt policyn eller inte och varför reser vi internationellt? Och då reser vi internationellt för att ta reda på vad de förändringar i global handel och ekonomi får för konsekvenser för våra medlemmar i deras anställning.

Du säger att ni följer policyn, men man får inte reda på er policy, för den lämnar ni inte heller ut. Varför är det angeläget att hemlighålla er resepolicy?

– Nej, men det är inte angeläget att hemlighålla att vi reser internationellt, hur ofta och vad vi gör, utan i vår resepolicy så står det detaljer om till exempel säkerhet som vi inte vill lämna ut och vi följer resepolicyn. Det är chefernas ansvar att se till, och revisorernas, att vi följer den.

Men då skulle ni kunna lämna ut de här övriga delarna i resepolicyn som inte innehåller de här säkerhetsdetaljerna?

– Ja, men vi har valt att inte göra det för att det är… Vi är mer intresserade av att prata om varför vi reser, varför vi är ute och representerar våra medlemmar.

Jag har förstått att du är intresserad av att prata varför. Du är inte intresserad av att prata om vad det kostar?

– Vi har interna kontrollorgan som ser till att vi använder medlemmarnas pengar på rätt sätt.

Henrik Ehrenberg åkte själv tillsammans med två kollegor för att titta på det amerikanska presidentvalet. Två flög i business class, men förbundet vill inte lämna ut några kostnader.

Varför ska medlemmarna betala för att du åker till USA och tittar på presidentvalet?

– Ja, du, kanske, det tror jag många medlemmar är medvetna om att det pågår ett handelskrig och hur utvecklingen i USA är får direkt påverkan för svenska företag, för våra medlemmar i exporterande företag. Då är det ett intresse för oss att se vad är det som händer, vad tror vi kommer hända i framtiden, med amerikansk utrikes- och handelspolitik.

Ni gör studieresor runt om i världen, och vi har hört att de innehåller en del nöjesbetonade inslag. Varför ska medlemmarna betala för det?

– Vi – de som reser Unionens räkningen – de följer vår resepolicy. Enligt den kan man absolut ta ledigt en dag eller ett par dagar i samband med en internationell resa, så länge man betalar tillkommande kostnader själv.

Varför är det viktigt att hemlighålla vad jippot i New York kostade?

– Vi har inga intentioner att vara hemliga, att dölja någonting, det är dessutom så att det ligger mängder med filmer om pop up-kontoret i New York på nätet. Hela idén var ju att göra en pr- och opinionskampanj. Så det är inte så att vi döljer att vi har haft ett kontor och varför vi har varit där.

Nu pratar jag om kostnaderna – varför är det viktigt att hemlighålla det?

– Det är inte viktigt, det handlar om vad som är rimligt så att säga, vad vi offentliggör, och vi har valt en linje där vi inte offentliggör enskilda kostnader.

Det var knappt några besökare på det här pop up-kontoret. En sa att det var så pinsamt för att det kom inga, så att ni var tvungna att ringa dit folk?

– Nej, det gjorde vi inte, då har man missförstått syftet med vårt pop up-kontor. Pop up-kontorets syfte var att ha en pr-kampanj riktad till medlemmar, i sociala medier, och genom media, och det syftet uppfylldes.

Ett av målen var uppmärksamhet i internationell media. Hur gick det med det?

– Ja, det vet jag faktiskt inte på rak arm. Men du kan säkert hitta mål i varje pr-kampanj som inte uppfylls, men du kan också hitta massa mål i pr-kampanj som uppfylls. Till exempel stor spridning.

Unionens pressansvariga Phillippe Fernström går upprepade gånger in för att avbryta intervjun och uppger att Henrik Ehrenberg måste iväg på ett möte.

Ehrenberg avslutar med att säga att han flera gånger svarat på frågor om kostnader och att Unionens svar är att de inte kommer lämna ut några, innan han lämnar intervjun.

Så tipsar du Aftonbladet

Tipsa! är det enklaste och snabbaste sättet att skicka tips, bilder och video till oss.
Du når redaktionen dygnet runt via knappen Tipsa! i Aftonbladet-appen. Du kan också ta kontakt med oss på andra sätt.
Mejl: tipsa@aftonbladet.se
SMS/MMS: 71000
Tipstelefon: 08-411 11 11
Har du ett känsligt tips: Kontakta oss genom Secure Drop
Tänk på detta vid en nyhetshändelse: Var aldrig i vägen för räddningspersonal eller polis. Utsätt inte dig själv eller andra för risker. Tänk på den personliga integriteten. Var inte för närgången utan håll dig på behörigt avstånd.

Publisert:

LÄS VIDARE