Läkare anmälde inte vapen vid självmordsrisk

TT TT TT

Publicerad 2018-10-05

Mord och dråp med skjutvapen får mest uppmärksamhet, men faktum är att självmord utgör den största gruppen av dödliga skottskador.

Trots att många offer haft kontakt med vården om psykiska besvär innan, rapporterades de inte av läkaren som olämpliga att inneha vapen, visar en studie.

252 personer dog under 2012–13 till följd av en avsiktlig skottskada. Av dem handlade 39 fall om mord och dråp, medan de allra flesta, 213 människor, dog till följd av självmord. Det visar en avhandling vid Umeå universitet, som undersökt dödliga skottskador i Sverige.

– Vi kunde också se att legal vapenhantering dominerade bland vapen vid självmord, medan illegal vapenhantering var allra vanligast när det gällde de lösta fallen av mord och dråp, säger avhandlingens författare Mensura Junuzovic, specialistläkare och medicine doktor inom rättsmedicin.

För att få inneha ett vapen måste man ha tillstånd av polis – en så kallad vapenlicens. Läkare i Sverige har en skyldighet enligt vapenlagen att rapportera till polisen om de gör bedömningen att en patient inte är lämplig att inneha vapen.

Sökte hjälp

Av de fall som Mensura Junuzovic undersökte hade nästan hälften sökt vård för psykisk ohälsa någon gång under året före självmordet. Men inte i något fall hade en läkare anmält personerna som olämpliga att inneha vapen, enligt avhandlingen.

– Om det här ska användas som en metod för att rädda liv, då bör den här processen med läkarnas skyldighet att anmäla ses över. Man bör försöka få en samsyn mellan läkare, patienter och Polismyndigheten, konstaterar Mensura Junuzovic.

Samtidigt poängterar hon att en del av dem som begick självmord inte hade sökt vård över huvud taget. Vissa av dem hade heller inte någon vapenlicens.

– Så det här med läkarnas skyldighet är bara en pusselbit i själva preventionen. Vi behöver se över hur vi ska nå också dem som inte söker vård. Vi måste också se till att patienterna inte blir rädda för att söka vård, bara för att de är rädda för att deras vapenlicens ska dras in.

Hög dödlighet

Sedan kan man förstås ställa sig frågan om det verkligen hade räddat patientens liv om de blivit ifråntagna sina skjutvapen? Där finns inget svar i dag, och det är därför något som studeras vidare, anser Mensura Junuzovic. Hennes egen studie gör det dock tydligt att det finns ett stort behov av mer preventivt arbete mot självmord och en minskad tillgänglighet av illegala vapen.

– Det är på så kallade primär prevention, alltså innan skadan har skett, som man måste göra sina satsningar. För det är så oerhört hög dödlighet när den penetrerande skottskadan väl sker, säger hon.

Följ ämnen i artikeln