Lagrådet sågar Asks lagförslag

avPär Karlsson

Foto: STEFAN MATTSSON
Beatrice Ask.

Regeringen vill förbjuda fotografering som kränker enskilda personers integritet.

Men nu sågar Lagrådet det kritiserade förslaget.

– Lagen skulle kunna leda till att bilder som har ett stort allmänintresse inte tas, säger juristen Per Hultengård på Tidningsutgivarna. 

Förra året förslog regeringen med justitieminister Beatrice Ask (M) i spetsen att det ska bli olagligt att utan lov fotografera någon på ett "integritetskränkande sätt". Det kan handla om bilder i en persons bostad, i ett omklädningsrum eller på en toalett. Ett brott mot lagen skulle kunna straffas med böter eller fängelse upp till två år.

Hård törn

Lagförslaget väckte stark kritik från flera håll, bland annat från Journalistförbundet och branschorganisationen Tidningsutgivarna. De menar att lagen skulle bryta mot den så kallade anskaffarfriheten, som innebär att alla har rätt att skaffa fram material som sedan ska vidarebefodras eller meddelas till grundlagsskyddad press.

I dag åkte Asks förslag på en hård törn. Lagrådet, en svensk myndighet med uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen, avstyrker förslaget. De anser att det är dåligt berett samt tveksamt rent sakligt. Enligt Lagrådet är problemet med förslaget att det är en bilds innehåll som skulle bli avgörande, inte hur den tas.

”Skjutet i sank”

Tidningsutgivarnas jurist Per Hultengård välkomnar Lagrådets besked.

– Det här förslaget är skjutet i sank. Regeringen kan lägga ned hela projektet eller att arbeta om det så att det inte strider mot anskaffarfriheten, säger han.

Enligt Hultengård skulle den lag som Ask vill driva igenom kunna leda till att fotografer tvekar att ta bilder, med tanke på om det är försvarligt eller inte.

– Det skulle leda till att bilder där det finns ett stort allmänintresse inte skulle tas. Vad det handlar om är att fotografier ska kunna tas för massmediala ändamål, där det finns ett samhällsintresse av att saker och ting dokumenteras. Därmed är det ett intresse för allmänheten också, säger han.

Måste införa undantag

Enligt regeringens förslag ska det inte vara olagligt att fotografera personer i känsliga situationer, om syftet och omständigheterna är försvarliga. Tidningsutgivarna skulle kunna tänka sig att gå med på en lag mot integritetskränkande fotografering, om det gjordes undantag.

– Det går inte att sticka under stol med att det finns ett problem med det man egentligen vill komma åt, folk som filmar i provhytter och omklädningsrum. Men det är inte på det grundlagsskyddade området som det sker. Ska man införa en ny lag, måste man undanta anskaffande som sker för publicering i grundlagsskyddade medier, säger Per Hultengård.

”Frågan är komplicerad”

Justitieminister Beatrice Ask säger att hon litar på de experter som varit med och tagit fram förslaget.

– Jag har ju en parlamentarisk kommitté som varit enig om förslaget. Vi har ju snävat in det ganska ordentligt med hjälp av de grundlagsexperter som departementet har. Andra tunga jurister som Justitiekanslern har ju tyckt att regeringens förslag varit rätt, men man kan ha litet olika synpunkter. Frågan är komplicerad och jag noterar naturligtvis Lagrådets synpunkter. Nu får vi bereda ärendet, säger Beatrice Ask till TT.