Skolk kan drabba familjen

avTT

När ungdomar skolkar går de miste om studiestödet. Vid årsskiftet skärps reglerna ytterligare.

Då kan även inackorderingstillägget försvinna. Dessutom påverkas familjens ekonomi om flerbarnstillägget är kopplat till det skolkande barnet. Är föräldrarna separerade stoppas det förlängda underhållsstödet och bostadsbidraget minskas.

Regeringen tillsätter en utredning för att se över kopplingen mellan studiebidraget och familjens övriga bidrag, skriver DN.