Kungens pengar ska nu granskas ännu hårdare

Publicerad:

NYHETER

Kungafamiljen ska inte behöva redovisa strikt privata utlägg, men den demokratiska insynen i hovets interna ekonomiska verksamhet ska öka.

Det har en majoritet i riksdagens konstitutionsutskott enats om mot regeringens vilja.

– Hälften av de resurser som går till hovet redovisas bara väldigt flyktigt. Mer kan redovisas utan att man är inne på kungens kontokort. Det finns en gråzon utanför den rent privata sfären, säger Socialdemokraternas gruppledare i utskottet Sven-Erik Österberg.

Motion från S

Det var en motion från Socialdemokraterna som fick stöd från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

I den sägs att det finns anledning att se över den gränsdragning som i dag sker mellan det strikt privata och det offentliga men också att det "inte finns någon anledning att kräva en offentlig redovisning av strikt privata utgifter som anslaget används till".

Godkände anslag

Beslutet fattades i samband med att utskottet godkände anslaget till Kungliga hov- och slottsstaten på 123,5 miljoner kronor för 2012.

Pengarna fördelas i två ungefär lika stora potter – en går till slottsstaten, med noggrann redovisning, och en till hovstaten med mycket översiktlig redovisning.

Regeringsformen innehåller inga bestämmelser om hovet. Det som finns är en överenskommelse med Riksmarskalksämbetet från 1996, som kompletterades 2005.

TT

Publicerad: