Mejla

Wolfgang Hansson

Första bevisen för rebellernas övergrepp

Publicerad:

NYHETER

Hämndbegär urskuldar inte övergrepp

Bilderna på rebellerna är det första verkliga bevisen på vad många länge misstänkt.

Att även de som kämpar mot diktatorn Bashar al-Assad gör sig skyldiga till övergrepp.

När nu Obama låter CIA förse rebellerna med vapen lär det bli värre innan det blir bättre.

Ingen borde egentligen bli förvånad. Krig är en sällsynt smutsig och grym hantering. När regimen i månader skjutit mot sig egen befolkning och utplånat familj efter familj är det inte konstigt om rebellerna vill hämnas.

Något annat motiv än hämnd finns inte när man urskiljningslöst skjuter sönder kropparna på redan avrättade.

Hämndbegäret är förståligt men det urskuldar inte på något sätt de övergrepp som rebellerna begår. Att avrätta personer utan rättslig prövning är ett brott mot krigets lagar oavsett om det begås av "den goda" sidan.

De senaste bilderna är troligen bara toppen av ett isberg. Normal journalistisk bevakning av inbördeskriget i Syrien är omöjligt eftersom regimen vägrar oberoende, utländska journalister visum och de som ändå lyckas ta sig in i landet gör det illegalt och med hjälp av rebellsidan.

Få tvärsäkra svar

I det läget är det lätt att falla offer för båda sidors propaganda. Bilder på döda och lemlästade lik är ofta svåra att värdera.

Vem har filmat dem? Hur kom bilderna ut? Vem har dödat människorna? Vad är syftet?

Frågorna är nästan alltid många men de tvärsäkra svaren väldigt få. En osäkerhet som regimen länge utnyttjat för att mörka sina massakrer men som ju mer konflikten trappas upp även kan utnyttjas av rebellsidan.

Rebellerna är en sällsynt brokig skara. Några vill inte använda våld överhuvudtaget. Andra vill utnyttja kraven på frihet och demokrati för att bana vägen för ett mer islamistiskt styre. Att vara rebell och emot Assad är inte per automatik detsamma som att vara god och rättskaffens. Tyvärr finns en tendens i väst att svartvitt dela upp konflikten i onda och goda.

Avslöjandet att president Barack Obama för en tid sedan skrev på en hemlig order som ger CIA och andra amerikanska underrättelseorgan rätt att hjälpa rebellerna att störta Assad lär öka rebellernas självförtroende och stridslystnad.

Ordern utgör ett kraftigt skifte av Obamas tidigare försiktiga kurs.

Dödsstöten

Antingen gör han värderingen att Assad nu är så försvagad att tillfället är det rätta att försöka sätta in dödsstöten. Rebellerna har i månader förutspått hans omedelbara fall men det har varit mer önsketänkande än verklighet.

Eller så har Obama dragit slutsatsen att Ryssland aldrig kommer att gå med på kraftfulla sanktioner mot Syrien och ännu mindre ett militärt ingripande via FN och vill därför markera att USA inte ämnar stå helt passiv medan Assad armé mördar civila.

Stödet innebär en kraftig upptrappning av konflikten. Det lär inte dröja länge innan rebellerna har fått tunga vapen som stridsvagnar och helikoptrar. Kanske dyker så småningom amerikanska "militära rådgivare" upp i Syrien.

Hemlig bas

Lägg till det att Saudiarabien och Qatar etablerat en hemlig bas inne i Turkiet varifrån de hjälper rebellerna med tunga vapen. Osjälvisk hjälp till tyrannens motståndare eller ett sätt att gynna sina egna utrikespolitiska syften där det bland annat ingår att försvaga Iran, Assads främsta allierade i Mellanöstern?

Internationaliseringen av konflikten kan påskynda Assads fall men ökar riskerna för allvarliga följder i omvärlden.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad: