Personlig assistans

Besparingskrav i LSS-utredningen slopas

avJosefin Silverberg, TT

Regeringen förändrar direktiven för den pågående LSS-utredningen, där bland annat assistansersättningen ingår.

– Utredaren behöver inte föreslå besparingar i assistansersättningen enligt tidigare direktiv. Besparingskraven är strukna, säger ansvarig minister Lena Hallengren (S) under en presskonferens.

Beskedet välkomnas av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Förändringarna i direktiven presenterades på en pressträff klockan 11 i dag av ansvarig minister.

– Utredaren behöver inte föreslå besparingar i assistansersättningen enligt tidigare direktiv. Besparingskraven är strukna, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

”Fokus på den som behöer assistans”

Läget har förändrats i och med de domar som försäkringskassan använt som vägledande och som har lett till att fler personer fått avslag på sin ersättning menar Hallengren.

– Kostnadsutvecklingen har varit en angelägen fråga. Det och den otrygghet som många brukare känner. Regeringen vill understryka att uppdraget är att föreslå en förändring av lagstiftningen som hänger med i de förändringar som skett, men med fokus på att den som har rätt till assistans ska få det, säger Hallengren.

Utredaren kommer även att få förlängd tid till och med 15 december i år.

– Det gäller att ha fortsatt kontroll över kostnader och se till att det är en hållbar ekonomisk utveckling, också när det gäller LSS. Men utredaren måste ha fokus på att leverera lagstiftning som sätter brukaren i centrum, säger Lena Hallengren.

1 av 2 | Foto: Janerik Henriksson/TT
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren under pressträffen.

Hård kritik

Inför 2016 uppmanade regeringen Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av kostnaderna för assistansersättning. I regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2017 togs ordet "bryta" bort, men regeringen bad myndigheten att ha särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.

Besluten ledde till hård kritik från funktionshindersrörelsen, som hänvisade till flera fall där assistansersättningen tagits bort.

Presenteras efter valet

Regeringen tillsatte utredningen av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), våren 2016 för att göra en total översyn. Utredningen har tidigare fått hård kritik från handikapprörelsen, bland annat för förslaget att funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år inte ska ha rätt till personlig assistans.

Även Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har kritiserat regeringen för att fokusera allt för mycket på att minska kostnaderna.

RBU: ”Naturligtvis jättebra”

Maria Persdotter, ordförande för RBU, riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, menar att beskedet i det långa perspektivet är bra men löser inte den akuta situationen.

– Naturligtvis är det jättebra att kraven är strukna ur utredningsuppdraget, det är något vi krävt länge. Sen löser det kanske inte riktigt problemet, säger Maria Persdotter.

– Vi är idag i ett läge där minst 1400 färre har assistans jämfört med när regeringen tillträdde. De grupperna är inte hjälpta av det här och det kommer dröja länge innan det här blir ett lagförslag, men i det långa loppet hoppas jag att det här blir bra, fortsätter hon.

LSS-utredningen ska enligt planen presenteras efter valet.

Gustav Fridolin, utbildningsminister och språkrör för Miljöpartiet håller med om att regeringen inte agerat tillräckligt snabbt.

– Vi agerade inte tillräckligt snabbt efter de domar som föll som gjorde att många fått avslag. Nu har vi agerat, genomfört en lagstiftning som stoppat tvåårsomprövningarna av LSS och nu presenterar vi förändring av direktiven, säger Gustav Fridolin till Aftonbladet.

Camilla Waltersson Grönwall socialpolitisk talesperson för Moderaterna kommenterar:

– Regeringen har under denna mandatperiod orsakat så mycket lidande och otrygghet för dem som är allra svagast i samhället. Det har varit en dålig och oförberedd hantering sedan dag ett. 

– Nu fyra månader innan valet så tvärvänder regeringen, på liknande sätt som man hanterat försäkringskassan och sparkar gd, så ska man inte styra Sverige. Det man bör göra är att kasta ut de assistansföretag som fuskar och tar resurser från de som behöver hjälp, det har regeringen inte lyckats med. 

ARTIKELN HANDLAR OM