Lata studenter fick flytta

NYHETER

Plugga ordentligt eller flytta! Efter en omfattande kontroll av de boende i Lunds studentbostäder har uppsägningarna rasat in. Över 900 hyresgäster uppfyllde inte kravet på att ha tagit minst sju akademiska poäng per termin.

Tanken med kontrollen, som har kritiserats för att den lägger bevisbördan på studenterna, är att få bort snyltarna som bor kvar trots att de avslutat sina studier.

TT