Hur mäts lufttryck?

NYHETER

Lufttryck mäts i hektopascal (hPa), vid mätstationer på olika platser. Lufttrycket blir lägre på högre höjder. Uppe i bergen är det alltid tunnare luft. Därför räknas alltid lufttrycket om till havsnivån för att kunna jämföras från plats till plats eller från dag till dag.

I genomsnitt är lufttrycket 1013 hPa vid havsytan, globalt sett. Det betyder att luften ovanför oss väger cirka 103 200 kg per kvadratmeter.

Vid högt lufttryck väger alltså luften mer, och vid lågt lufttryck mindre. Det spelar dock ingen roll för våra lungor när vi andas.

(Enheten hektopascal kallades förr millibar.)

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder