Säpo-granskare förstörde dokument

NYHETER

Viktiga dokument ur säkerhetstjänst- kommissionens utredning har förstörts - av kommissionen. Det innebär att kommissionens arbete inte kan granskas, uppger Ekot.

Underlagen som gäller registrering av journalister på Sveriges Radio och Sveriges Television förstörts.

I pappren fanns namn på angivare, namn på registrerade samt de säpomän som höll i ärenden.

Mer inom kort.

Aftonbladet text-tv