Alla vill i grund och botten bli av med Saddam

NYHETER

Wolfgang Hansson chattade med Aftonbladets läsare om Irakkrisen

Wolfgang Hansson säger: Hej och välkomna. Jag är redo att svara på era frågor.

Mike säger: Om det blir krig. Kommer det påverka världen någonting då?

Wolfgang Hansson säger: Självklart. Först kommer ekonomin att drabbas. Vid ett kort krig positivt. Vid ett långt negativt.

Alla länder i regionen påverkas. Det kan bli regimförändringar, flyktingströmmar och annat. Exakt vad som händer kan man bara spekulera i.

Carro säger: Hej, vad tror du om USA:s bevis?

Wolfgang Hansson säger: Vart och ett för sig är de inte särskilt upphetsande. Tillsammans tecknar de dock en bild av ett Irak som försöker gömma sina vapen. Däremot finns det fortfarande inga bevis på att Irak verkligen innehar massförstörelsevapen i dag och om så hur många.

Shim säger: Hur stor chans tror du att det ar att kriget sprider sig tilll grannländer med tanke på att de även har trupper i Afghanistan? Jag bor nu i Iran och vill bara ha din åsikt . Tack

Wolfgang Hansson säger: Jag tror inte man ska överdriva risken för att direkta strider sprider sig. Störst är väl risken att Turkiet på något sätt ska ge sig på kurderna i norra Irak.

Men grannarna kommer att drabbas av flyktingströmmar och kanske stärka krigsprotester på hemmaplan som kan destabilisera regeringar.

Jonas säger: Vad är det egentligen som driver USA till att sätta sig över FN så tydligt? Vad vill de visa? Kan de verkligen agera övermänniskor?

Wolfgang Hansson säger: Mycket bra fråga som det inte finns något entydigt svar på. Jag tror det är en kombination av faktorer. Bush vill en gång för alla få bort Saddam - något pappa Bush misslyckades med - och skapa ett stabilt och västvänligt Mellanöstern. Ett USA-vänligt Irak skulle göra USA mindre beroende av Saudiarabien.

Säkert finns också hos Bush motivet att eliminera risken att någon s k skurkstat ska lämna ut massförstörelsevapen till terrorister eller på egen hand slå till mot USA eller Europa.

Xan säger: Vad tror du länder som Ryssland och Kina kommer att göra om Bush börjar kriga? Ser de bara snällt på eller blir det ett nytt "kalla kriget" med hot och vapenskrammel länderna emellan?

Wolfgang Hansson säger: Ryssland ställer säkert upp bakom USA när det väl kniper. Dom har inte råd att bli ovänner. Kina är fortfarande för lite av en stormakt för att i praktiken kunna göra något. De kommer att vara verbalt kritiska men i övrigt bida sin tid. Jag ser ingen risk för någon slags stormaktskonflikt. Alla vill i grund och botten bli av med Saddam.

Björn säger: Will there be a fast war, or will it take more time, like years? Hopefully its done in 48 hours like the Kuwait war. I dont see the problem by invading Irac, will there be an overtaking, or just a replacement of the president?

Wolfgang Hansson säger: At best the first phase of the war could be over in a couple of weeks. A realistic estimate would be 4-6 weeks. But all depends on the type of strategy that Iraq adopts.

The big job is to prevent chaos after the war is over. There will be a lot of different groups that will try to take power. The US of course will try to put their man in power.

Robin säger: Tror du tysklands "fredslinje" kommer ge vika?

Wolfgang Hansson säger: Om du menar att Tyskland kommer att ändra sig så tror jag inte det. Fredsopinionen där är oerhört stark. Dessutom har den tyska regeringen låst sig i sitt motstånd mot kriget. Ändrar de sig blir det politiska priset högt.

Gore säger: När tror du ett krig kommer bryta ut? Eller tror du att vi kommer slippa detta?

Wolfgang Hansson säger: Om inte Saddam lägger sig platt ser jag ingen möjlighet att undvika krig. Början av mars är en trolig tidpunkt om USA bestämmer sig för att köra på egen hand. Några veckor senare om FN ska ta en andra resolution.

Folke säger: Är det inte så att George W Bush ska bomba Saddam bara för att han ej hittat bin laden. D.v.s. att han måste hitta en fiende med tanke på valet, opinionsundersökningar mm.

Wolfgang Hansson säger: Det tror jag är ett sidoskäl. I första hand tror jag det handlar om stabilitet i Mellanöstern, olja och rädsla för att Saddam ska dela med sig av massförstörelsevapen till terrorister.

Manzour säger: Hej Wolfgang, tror du att ett krig skulle undvikas om Saddam avgick och en demokratisk process började i Irak?

Wolfgang Hansson säger: Absolut. Då skulle mycket av USA:s skäl för krig försvinna. För dom handlar det i första hand om att få bort Saddam, i andra hand om massförstörelsevapnen. Det förutsätter dock att han inte ersätts av sin son eller någon annan diktator.

Åke säger: Bör vi inte stödja USA som "världspolis" och bli av med en regim/diktator som dödat sina egna invanare, attackerat grannländer och skickat missiler långdistans till andra länder - speciellt i en värld efter 11 september?

Wolfgang Hansson säger: Det är precis vad vi gör. FN pressar Saddam att samarbeta. Frågan är om ett krig är ett rimligt pris att betala för att bli av med regimen. Det känns som USA har väldigt bråttom medan Europa mer säger; låt oss se om det trots allt inte går att lösa på fredlig väg. Krig innebär trots allt många döda, tiotusentals flyktingar och enormt lidande. Det är inte bara en teknisk operation.

Yasmine säger: Kan det vara så att USA är ute efter oljan som irak har?

Wolfgang Hansson säger: Inte så att de omedelbart behöver oljan. I så fall kan dom köpa den eftersom Irak får sälja olja redan i dag. Däremot är det strategiskt viktigt för USA att på sikt trygga oljetillförseln från Mellanöstern. Med en västvänlig regim i Irak - som förfogar över en av världens största oljereserver - skulle underlätta det.

Jonas säger: Är det omöjligt att USA manipulerat bevismaterialet?

Wolfgang Hansson säger: Inte på annat sätt än att de gjort ett visst urval. Bandinspelningar låter väldigt misstänkta men samtidigt är det svårt att veta i vilket sammanhang samtalen förts. USA är en av de stridförande parterna och lägger bara fram sånt som gynnar deras intresse.

Kenta H säger: Vilka konkreta bevis för massförstörelsevapen har USA plockat fram anser du?

Wolfgang Hansson säger: Inga alls. Bevisen visar att Irak försöker dölja saker. Troligen är det massförstörelsevapen det handlar om men säkert kan vi inte veta. Framförallt vet vi inte om dom har sådana mängder att de utgör ett reellt hot.

Rago säger: Kommer USA starta krig även om FN är emot det?

Wolfgang Hansson säger: Ja. Det finns bara en som kan stoppa Bush och det är Tony Blair. Om Storbritannien backar ur får Bush opinionsmässigt svårt att attackera på egen hand.

Kenta H säger: Hur lång tid tror du det kommer ta för att demokratisera Irak efter ett (eventuellt) krig?

Wolfgang Hansson säger: All erfarenhet visar att det är ett mycket tidsödande arbete att demokratisera en stat som under lång tid levt som diktatur. Det handlar om år och inte månader även om de formellt demokratiska institutionerna snabbt kan organiseras.

ali säger: Hur kommer det sig att Saddam anses farligt men inte bush

Wolfgang Hansson säger: Det är nog rätt många som tycker Bush är farlig också. Men USA är torts allt en demokrati där presidentens makt balanseras av andra folkvalda. Saddam är diktator och driver ett skräckvälde.

Lars Thunberg säger: Är det rimligt att som i en svensk domstol kräva att alla bevis måste finnas?

Wolfgang Hansson säger: Ska man starta ett krig med motiveringen att Irak hotar omvärlden med massförstörelsevapen tycker jag det är rimligt att man säkert vet att Irak verkligen har dessa vapen och tillräckligt för att vara ett hot. Någon rättegång lär det aldrig bli.

Slug säger: Finns det någon risk att fler parter i mellanöstern blir inblandade i ett krig mot Irak? Tyder något på att Irakregimen kommer att anfalla t ex. Kuwait i stridens hetta med biologiska stridsmedel, och om så är fallet, har man vidtagit några åtgärder för att motverka detta?

Wolfgang Hansson säger: Om det är så att Irak har farliga vapen och missilerna att skicka iväg dem går det inte att utesluta att Saddam vill ta med sig så många som möjligt i graven. Kuwait ligger nära och löper stor risk för att attackera. Även israel är ett troligt mål.

Peace säger: Om Saddam har massförstörelsevapen finns det risk att han använder dessa vid ett angrepp från USA?

Wolfgang Hansson säger: Ja. Men han kan inte använda dem mot USA eftersom han inte har raketer som kan bära stridsspetsarna längre än max 100 mil. Amerikanska soldaterna kommer att bära skyddsdräkter men civilbefolkningen i grannländerna riskerar givetvis att råka illa ut.

Wolfgang Hansson säger: Nu måste jag tyvärr sluta. Tack för alla intressanta frågor.

Moderator säger: Tack Wolfgang Hansson och alla som chattade!