Mänsklig antikropp dödar hiv-virus

NYHETER

Genombrott i djurförsök med skyddande salva

PARIS

Hoppet om att hitta en salva som dödar hiv-viruset har stärkts efter framgångsrika försök på apor. Salvan skulle kunna skydda vid vaginala och orala samlag genom att ta död på viruset i mannens spermier.

Tanken på ett sådant medel har funnits bland experter i ett par årtionden, men relativt lite pengar har satsat på den forskningen. Det enda försök som gjorts var avskräckande. En gelé, nonoxynol-9, som testades på en stor grupp prostituerade i Afrika och Thailand, visade sig tvärtom öka risken att bli smittad vid samlag.

Tänt hoppet

Men rön som på söndagen presenterades av en amerikansk-brittisk grupp mikrobiologer har tänt hoppet på nytt. I deras behandling ingår bland annat en mänsklig antikropp, b12, som man vet angriper viruset genom att identifiera ett protein, gp120, som finns på virusets yta.

Tolv apor fick b12 i form av en salva eller saltlösning, och utsattes inom två timmar för apsläktets motsvarighet till hiv. Bara tre av de tolv aporna blev infekterade. I en kontrollgrupp på 13 apor som inte fick medlet blev tolv smittade.

Forskarna konstaterar i en artikel i nätupplagan av tidskriften Nature Medicine att mycket återstår innan rönen kan resultera i en produkt för människor, men att försöken åtminstone visar att själva idén fungerar.

TT-AFP