Krav på 3G-fria zoner försenar utbyggnad

NYHETER

Vart trejde kommunalt bygglovsärende inte avgjort

Lokalpolitikerna drar sig för att fatta beslut om en utbyggnad av 3G-nätet.

Vart tredje bygglovsärende ute i kommunerna är inte avgjort. Och utan tillstånd ingen mast eller sändare- och därmed inget fungerande telefonnät.

Kraven på 3G-fria zoner oroar Kommunförbundet.

Runt om i landet pågår utbyggnaden av det nya mobilnätet för 3G. Den sista december ska näten vara klara. Men det går långt i från i den takt som mobiloperatörerna tänkt sig. Oron för strålning, omfattande bygglovsfrågor och bristfälliga ansökningar har bromsat utbyggnaden.

- I dag är inte bygglovshanteringen något problem. I stället är det rädslan för eventuella strålningsrisker som åter igen seglat upp som det största hindret. Lokalpolitiker vågar inte fatta de nödvändiga besluten, säger Reigun Thune Hedström på Kommunförbundets plan- och miljösektion.

När Kommunförbundet i december förra året genomförde en enkät bland landets kommuner, visade det sig att av de då 4 300 inlämnade bygglovsansökningarna var det bara ett 1 000-tal som beviljats. Resten satt fast i hanteringen av olika skäl. Var fjärde ansökan låg obehandlad.

Stoppkrav

En ny stor genomgång av läget pågår.

- Det har bara blivit lite bättre. Vi räknar med att två av tre ärenden fortfarande är oavslutade, säger Hedström.

Oron tar sig olika uttryck runt om i landet. Hårdast är motståndet i till exempel Trollhättan, Trelleborg, Eksjö, Falkenberg, Linköping och Falun. Krav på 3G-fria zoner kring dagis eller hela kommuner har framförts i debatten.

Kommunledningen i Falun har till exempel i brev till miljöminister Lena Sommestad krävt ett omedelbart stopp för den fortsatta utbyggnaden tills dess strålningsriskerna utretts.

Lita på experter

I Gävle har kommunledningen svarat annorlunda på lokala krav om byggstopp.

"Vi vare sig kan eller ska skapa egna regler och lagar, utan måste lita på de myndigheter som har hand om frågorna och de råd de presenterar", skriver kommunledningen i ett brev som bland annat gått till miljödepartementet och Kommunförbundet.

- Det tycker vi är en rimlig inställning, säger Reigun Thune Hedström på Kommunförbundet.

I skrifter från Kommunförbundet, Post- och telestyrelsen (PTS) och Statens strålskyddsinstitut (SSI) redovisas det aktuella forskningsläget. Enligt dem finns det ingen grund för oron.

Konferens

Det hindrar nu inte att den lokala oron växer. I mitten av mars har Kommunförbundet kallat landets kommuner till en heldagskonferens för att gå igenom läget.

- Vi hoppas att med hjälp av den senaste forskningen och expertis från bland annat SSI kunna ge ett bra underlag för beslutsfattarna, säger Hedström.

Två gånger har PTS avslagit begäran om förlängd utbyggnadstid av 3G-nätet med hänvisning till bygglovshanteringen från Orange och Vodafone. Hi3G väntar på besked på en liknande begäran under mars månad.

Anders Lignell/TT