LO vann maktkampen om buffertfonderna

Publicerad:
Uppdaterad:

Ringholm säger ja till buffertfonder - om Sveriges går med i EMU

Maktkampen mellan regeringen och LO är över.

Nu godtar finansminister Bosse Ringholm en buffertfond på 10 miljarder kronor om året om Sverige går med i EMU.

LO tvingar finansminister Bosse Ringholm att inrätta buffertfonder om Sverige går med i EMU.

Regeringen är beroende av LO för att få igenom ett ja i EMU-omröstningen. Därför inrättades i november en arbetsgrupp där ledande företrädare för LO och socialdemokraterna har försökt enas om vad som krävs för att LO ska ge sitt stöd.

Byggs upp tidigast 2007

Gruppen, som leds av finansminister Bosse Ringholm, har nu enats om en kompromiss. Enligt Dagens Nyheter inrättas en buffertfond på 10 miljarder kronor per år. Pengarna ska frigöras genom att överskottsmålet för statens finanser höjs från 2 till 2,5 procent av BNP.

Fonden ska kompensera förlusten av räntevapnet och kan användas för att stimulera eller kyla av ekonomin - till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter vid ökad arbetslöshet.

Pengarna ska också kunna brukas för att möta demografiska problem som åldrande arbetskraft och växande kostnader för äldrevården.

Buffertfonden ska, enligt DN, byggas upp tidigast 2007, ett år efter det planerade EMU-inträdet.

I uppgörelsen med LO ingår också inrättandet av ett nytt ekonomiskt råd. Det ska bestå av såväl oberoende ekonomer som ekonomer från arbetsmarknadens aktörer. Rådet får ingen beslutsmakt, men ska lämna förslag till regering och riksdag om hur pengarna i buffertfonden ska användas.

LO fattar beslut 22 april

Kravet på en buffertfond och ett ekonomiskt strukturråd fastställdes av LO-kongressen 2000. Den 22 april avgör LO:s högsta beslutande organ, representantskapet, om Ringholms förslag räcker för ett ja till EMU.

Hans Österman

Publicerad: