Göran Hägglund: ”Skandalöst att de inte får bo ihop”

avJessica Balksjö, Johanna Melén

Och nu öppnar socialministern för lagstiftning

Socialminister Göran Hägglund (KD) rasar mot att Eskilstuna kommun tvingar paret Kojefors isär.

”Skandalöst”, skriver han på Twitter.

Nu vill både Hägglund och Jan Björklund (FP) lagstifta om äldre människors rätt att bo tillsammans.

Foto: LOTTE FERNVALL
Göran Hägglund (KD).

"Gunnel och Arne Kojefors, 86 resp. 94 år, får inte bo tillsammans på gruppboendet. Det har Eskilstuna kommun bestämt enl. AB. Skandalöst!" skrev Hägglund i går på Twitter.

Samtidigt säger kommunen att situationen för paret Kojefors är "löst", men något konkret förslag har inte presenterats och Arne får inte flytta in på boendet där Gunnel bor.

Du kallar kommunens agerande "skandalöst", vad borde Eskilstuna kommun ha gjort?

– Jag tycker att Eskilstuna kommun borde ha kunnat lösa den här frågan för Arne och hans fru. Eskilstuna kommun tillhör inte en av landets minsta kommuner. De har haft ögonen på sig under ganska många veckor och jag är oerhört förvånad över att de, inte minst i ljuset av all uppmärksamhet, inte kunnat lösa att de får bo tillsammans.

Vad tänker du och regeringen göra?

– Jag skulle ju hoppas att kommunpolitiker och förvaltningar skulle kunna lösa det här på ett praktiskt sätt så att människor som har många decennier tillsammans inte ska skiljas på ålderns höst. Men det tycks inte som att de löser det själva. Och då är jag beredd att verka för att vi i Sverige får en garanti för att människor ska kunna bo tillsammans också senare, som Arne och hans fru.

Kommer alliansen gå till val på det?

– Mitt parti tycker att så bör ske och att vi bör åstadkomma en sådan lagstiftning och jag har goda förhoppningar om att kunnna få med mig de andra (Folkpartiet är för lagstiftning, red anm). Jag tror inte någon tycker det är rimligt med den här situationen. Jag tror att man från de övriga allianspartierna är beredda att enas med oss. Jag skulle bli mycket förvånad om det inte kommer att bli alliansens gemensamma uppfattning.

Och ett vallöfte?

– Ja.

Hur skulle en sådan lagstiftning se ut?

– Personer som själva vill och som tidigare har bott tillsammans skulle få en möjlighet att bo tillsammans även fortsättningsvis. Det borde inte vara lagstiftningsmässigt krångligt att göra och man borde kunna göra undantag för perioder där en av de här personerna tillfälligtvis befinner sig på sjukhus eller så.

När kommer ett vallöfte?

– Senaste tidpunkten är i samband med valmanifestet i augusti.

Folkpartiet kritiskt

Regeringen har ingen möjlighet att påverka det här enskilda fallet, men Jan Björklund (FP) tycker att kommunerna borde anstränga sig och kunna erbjuda en lösning till par som vill bo tillsammans.

Han är kritisk till hur Eskilstuna kommun har hanterat situationen.

– Det är bedrövligt tycker jag. Vad jag menar är att vi bör stifta en lag som garanterar ett parboende för de som vill.

Är det acceptabelt att kommunen hänvisar till att det är ”olämpligt” att Arne och Gunnel bor i samma rum?

– Det låter märkligt. Det här är vuxna människor som ska kunna avgöra själva hur de vill bo.

Varför finns inte den här lagen redan?

– Det är en bra fråga. Den borde ha kommit för många år sedan. De senaste åren har det uppmärksammats ett antal sådana här fall. I Folkpartiet har vi satt ner foten nu, säger Björklund.