S diagnos: Multisjuk

Av: Lena Mellin

Publicerad:
Uppdaterad:

Socialdemokraterna har alla symptom på en allvarlig kris.

Väljarstödet sviktar, ledningen har abdikerat och medlemmarna är vilsna. Men hur ser valdoktorn Lena Mellins ordination ut?

Symptom 1: Kraftlöshet

Patienten har relativt snabbt tappat ork och känner sig kraftlös. Sedan valet 2002 har den tappat 9,1 procentenheter av väljarna och gjorde i september sitt sämsta val sedan 1914.

För andra skulle 30,7 procent vara ett mycket bra resultat. Men för den här patienten är den nuvarande prestationen historiskt dålig. Patienten uppger att det oroar henne.

På senare tid har kraftlösheten dessutom tilltagit. Enligt senaste Sifo uppgår stödet bara till 28,5 procent.

Symptom 2: Huvudvärk

Patienten klagar över att huvudet värker. Det blev bättre för dryg tre år sedan. Men på senvåren kom värken tillbaka och har tilltagit i styrka.

På fyra år har två partiledare lämnat sin post. Först Göran Persson som avgick 2007, sedan Mona Sahlin som avgår i mars.

Andra patienter skulle kanske inte uppfatta ledningsproblemen, det vill säga huvudvärken, som lika besvärlig. Men tidigare har ingen partiledare (S) suttit kortare än tio år.

Symptom 3: Glåmighet

Det var länge sedan patienten hade friska rosor på kinden. Tvärtom besväras hon av en tilltagande glåmighet.

Mona Sahlin sade att hon ville förnya. Men ändå behöll hon i stort sett samma personer omkring sig som Göran Persson hade.

Enda undantaget var Pär Nuder, Perssons finansminister, som fick lämna över ansvaret för Socialdemokraternas ekonomiska politik till Östros. Östros var dock inte ett nytt ansikte i S-ledningen, han fick bara nya arbetsuppgifter. Den som ville se förnyelsen, inte bara höra talas om den, spanade förgäves.

Symptom 4: Förvirring

Patienten har allt svårare att orientera sig, även i kända miljöer. Ibland är orienteringsförmågan bättre för att bara kort tid därefter bli sämre igen.

Förra veckan avslöjade Mona Sahlin att hon ansåg att partiet hade fel politik. Åsikten

delas av den ekonomiske talesmannen Thomas Östros som redan börjat skissa på en ny skattepolitik. Samfällt efterlyses en ny framtidsinriktad politik som ger svar på väljarnas frågor.

Om Socialdemokraternas mål på medellång sikt råder alltså förvirring. Den gamla politiken var inte bra. Den nya finns inte.

Lena Mellin.

Valdoktorns diagnos: TRE SJUKDOMAR

Patienten är multisjuk. Socialdemokraterna lider av tre allvarliga sjukdomstillstånd samtidigt. De saknar ledning, de saknar en politik som de själva tror på och de tappar väljare.

En sammanfattande benämning på tillstånden skulle kunna vara avancerad partiinflammation. Men för att vara riktig säker krävs ytterligare provtagning.

Valdoktorns ordination: VALBEREDNING och POLITIK

Det viktigaste nu är att sätta gränser för patienten som måste lära sig att beta av en sak i taget. Annars löper patienten risk att drabbas av personlighetsförändring.

För att huvudvärken och glåmigheten föreskrivs läkemedlet Valberedning. En ny modern variant, inte ett gammal där patentet gått ut. Syftet är att ta fram en ny ledning som kan sitta över nästa val och som har förmåga att lyfta partiet över dagspolitikens gråa harvande. Dosen är hög så att det önskade resultatet uppnås.

För förvirringen är det läkemedlet Politik som gäller. Det sätts in först då huvudvärken och glåmigheten avtagit. För Politik krävs stora insatser av patienten själv, exempelvis arbetsgrupper som tänker nytt, fritt och stort.

Som bot för kraftlöshet krävs både Valberedning och Politik. Kombinationseffekten av de båda läkemedlen kan dock bli stor. Exakt dosering kan därför inte förskrivas förrän i ett senare skede av behandlingen.

Publicerad: