Regeringen slopar sänkt ungavgift

NYHETER

Regeringen kommer att ta det första steget för att slopa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga den 1 augusti i år. Det kommer att ge en inkomstförstärkning på cirka 5,5 miljarder kronor. Ytterligare steg tas nästa år och 2017 ger slopandet cirka 18 miljarder kronor i skatteintäkter.

Texten uppdateras

TT