Putin vill skrämmas – inte kriga

1 av 13 | Foto: Niclas Hammarström
Finska kustbevakningen. Och en Finlandsfärja.
NYHETER

President Putin vill skrämma västvärlden, inte kriga med den. Åtminstone inte annat än i ett kallt krig.

Han vill avskräcka Finland och Sverige från att gå med i Nato.

Men det är de forna Sovjetrepublikerna som har störst skäl att känna verklig oro.

Den misstänkta kränkningen av finska vatten kommer ytterligare att blåsa under oron även i Sverige. Röster kommer att höjas för att stärka det svenska försvaret ytterligare.

Men den eventuella ryska u-båten utanför Helsingfors förebådar inte någon rysk invasion av vare sig Sverige eller Finland.

Såvida Vladimir Putin inte har tänkt sig att starta ett krig mot hela västvärlden. Något som ren självbevarelsedrift borde hålla honom borta från.

■ ■ ■

Om Putin exempelvis som vissa hävdar tänker invadera Gotland vore det en oerhörd provokation. Något som skulle få invasionen av Krim att framstå som en bagatell och rentav kunna utlösa ett storkrig i Europa.

Putin är visserligen oberäknelig men hans främsta mål är trots allt att behålla makten.

Han vill skrämma väst så mycket att Nato inte anser det mödan värt att expandera ytterligare österut och särskilt hålla fingrarna borta från de forna Sovjetrepublikerna. Trots att dessa numera är självständiga länder anser Putin att de ingår i Rysslands intressesfär och att han därför har rätt att stoppa dem från att gå med i Nato och EU, vilket flera av dem vill.

Putin spelar stenhårt därför att han tror att det är enda sättet att få Nato och de forna Sovjetrepublikernas ledare att förstå hans budskap. Och för att det bygger hans varumärke på hemmaplan.

Kränkningen i Finland och även den som skedde i Stockholms skärgård sent i höstas är en del av det spelet. Putin sänder en signal att Ryssland inte vill se att varken Sverige eller Finland blir medlemmar av Nato. Båda länderna har det senaste året hamnat så nära ett medlemskap man kan komma utan att verkligen vara medlem. Något ryssarna starkt ogillar eftersom det ändrar den säkerhetspolitiska balansen i det för Ryssland viktiga Östersjöområdet.

■ ■ ■

Det kan verka paradoxalt att Ryssland uppträder hotfullt med kränkningar i luften och under vattnet. En möjlig reaktion i Sverige och Finland vore ju att slutgiltigt kasta sig i armarna på Nato och få del av alliansens kollektiva försvar i händelse av attack.

Men Putin tror uppenbarligen mer på piskan än på moroten. Det visade han i Rysslands uppträdande gentemot Ukraina.

President Putin vill varna finska och svenska politiker så att de lägger eventuella planer om Nato-nedlemskap på hyllan.

Tajmingen verkar tämligen uppenbar när Finland precis är i färd med att bilda en ny regering.

Minns att kränkningen i Stockholms skärgård inträffade strax efter att den nya svenska regeringen tillträtt.

Fällandet av sjunkbomber visar att Finland tar bevisen för en kränkning på största allvar. Men ändå är det tydligt att de inte vill göra sig helt till ovän med sin mäktiga granne i öster. Bara visa att de är beredda att försvara sig.

På annat sätt är det svårt att tolka den finske försvarsministerns uttalande att bomberna "inte kunde skada någon", bara för ett väldigt oväsen.