Beslagtagna reptiler hamnar i djurparker

Foto: Pontus Lundahl
Över 800 reptiler har beslagtagits vid ett polistillslag i Skåne.
NYHETER

De sällsynta och hotade reptilerna som omhändertogs vid tillslaget i Löberöd i Skåne i förra veckan ska överlåtas, beslutade Länsstyrelsen på torsdagen.

Merparten kommer sannolikt att placeras i djurparker, tror polisen.

Tillslaget är ett av de största som gjorts i landet. Totalt rör det sig om 860 djur – 760 ödlor, 67 sköldpaddor, 18 ormar, 2 krokodiler, 1 varan, och 11 grodor – som av allt att döma smugglats in i landet.

Mannen som höll djuren saknade tillstånd för sin verksamhet.

Flera av djuren hölls dessutom under mycket dåliga förhållanden, och några av dem var döda när djurskyddsinspektören gjorde kontrollen.

Hotade arter

– Det handlar om ett nätverk som ägnar sig åt handel med sällsynta arter. Det går inte att utesluta fler gripanden, säger Filippo Bassini, gruppchef inom gruppen för utredning av artskyddsbrott och kulturarvsbrott vid Polisen.

Enligt experterna är en majoritet av djuren med på den internationella rödlistan över hotade arter. Värdet på djuren tros vara mycket stort på den illegala marknaden. Några av dem, exempelvis krokodilerna, kan säljas för tiotusentals kronor.

– Det finns uppenbarligen en stor marknad för sådana här arter, även i Sverige. Vi är själva förvånade över omfattningen, säger Bassini.

Hamnar på

Polisen gör bedömningen att flera av djuren är viltfångade Länsstyrelsens beslut innebär att djuren kan överlåtas till de länder där de fångats om detta är möjligt. Men Bassini tror att detta blir svårt i de flesta fall.

– Det blir sannolikt så att de flesta hamnar i djurparker, i Sverige eller i andra länder i Europa. Vi vill i görligaste mån undvika att avliva sällsynta och hotade arter, säger Bassini.

För tillfället förvaras djuren hos polisen, i en anläggning som bedöms vara en bra miljö för dem.