Kallade åklagare för ”gubbdjävel”

Så var rättegången före lunchpausen

I dag avslutas rättegången mot Pirate Bay.

De åtalades advokater håller sina slutpläderingar.

Aftonbladet.se bevakar på plats.

Fredrik Neijs advokat Jonas Nilsson var först ut med att hålla sin slutplädering.

– Det finns egentligen ingen bevisning om hur just de skyddade verken använts i kommersiellt syfte, säger Jonas Nilsson.

Försvaret: Inga bevis

– Man kan inte utan vidare säga att de skyddade verken använts i kommersiellt syfte. Det måst ledas i bevis, och det har inte åklagaren gjort.

Jonas Nilsson ville ta upp tre saker som talar till hans klients fördel:

– Verksamheten som sådan är tillåten, sade Nilsson,

– Och det finns också en osäkerhet vad gäller det tekniska händelseförloppet, sade han.

– Den tredje saken är att det varit en bristande utredning om huvudbrottet, om gärningsmannen till huvudbrottet, och om det påstådda sambandet mellan huvudbrottet och medverkan.

Proppfullt

Sal nio i Stockholms tingsrätt var smockfull av åhörare under rättegångens sista dag.

– Det är en fullt laglig teknik och funktionalitet, sade Jonas Nilsson om Pirate Bay.

– Det är öppen sajt där användarna själva lägger upp material och bestämmer vad som ska finnas tillgängligt, inte Fredrik Neij.

Advokaten fortsatte sin utläggning.

– Själva tillgängliggörandet sker oberoende av Pirate Bay, och verken som sådana passerar över huvud taget inte Pirate Bays datorer.

Därefter fortsatte Jonas Nilsson med att ta upp de påståenden om de åtalades åsikter som diskuterats under rättegången:

– Var och en är fri att ha sina egna politiska åsikter om amerikanska skivbolag, säger Jonas Nilsson.

Namnet inte nog

– Namnet ”Pirate Bay” kan absolut inte räcka för att visa att här är några som vill hjälpa till med att sprida skyddade verk, säger han.

Nilsson behandlar uppsåtsfrågan:

– Det är inte visat att Frerik Neij känt till just de här torrentfilerna som är behandlade i åtalet, säger han.

Advokat Jonas Nilsson avslutar sin slutplädering. Rätten tar paus.

Kallade åklagare ”gubbdjävel”

Gottfrid Svartholm Wargs advokat Ola Salomonsson inleder sin slutplädering. Salomonsson diskuterar olika uppfattningar om sin klient:

– Det finns inte någon i den här salen som vet vem han är, men ni har åsikter och ni har uppfattningar, säger Salomonsson.

Advokaten tar sedan upp något han kallar en ”oneliner” som hans klient ska ha sagt under gårdagen – sannolikt syftar Salomonsson på att hans klient kallade kammaråklagare Håkan Roswall för ”vansinnig” och ”gubbdjäveln” i en intervju med TT.

– Jag var faktiskt förvånad över att han bara yrkade på ett år, jag hade trott på två. Gubbjäveln är ju vansinnig, sa Svartholm Warg i intervjun i går, enligt TT.

Ola Salomonsson:

– Jag vet inte om ni läste den här onelinern. Men Gottfrid Svartholm Warg har en förmåga att uttrycka sig, säger Salomonsson.

Måste förstå tekniken

Advokaten säger sedan att det är viktigt att förstå tekniken i det här målet.

– Om ni inte förstår tekniken – jag tycker faktiskt själv att jag inte riktigt förstår tekniken – det är viktigt för alla att ni har klart för er de basala tekniska förutsättningarna för att över huvud taget kunna förstå vissa av de här invändningarna, säger Ola Salomonsson.

Ola Salomonsson tar sedan upp åklagarens påståenden om att Pirate Bay ska ha dragit in tio miljoner kronor.

– Det här tror jag har gjort Gottfrid Svartholm Warg lite förbannad, jag tror att det rör sig om ett sakfel från åklagarens sida, säger Salomonsson om åklagarens siffror.

Advokaten kallar uppgifterna för ”fullständigt grundlösa påståenden om dessa miljoner”.

– Var får man alla dessa miljoner kronor ifrån? säger Salomonsson.

Ola Salomonsson går sedan vidare till skadeståndsdelen och tar upp målsägarsidans behandling av en KTH-professor som vittnat under rättegången och kallar det ”sparkar under knäna på Roger Wallis” och att man kallat honom ”30-procentsprofessor”.

Advokaten tar sedan upp den eventuella påföljden:

– Jag tycker över huvud taget inte att man ska umgås med planer på ett frihetsberövande, säger Salomonsson.

Advokatens slutplädering är slut och rätten tar paus.

”En liten analys”

Efter pausen inleder Peter Sunde Kolmisoppis advokat Peter Althin sin slutplädering.

– Jag ska försöka göra en liten analys av materialet utifrån Peter Sunde Kolmisoppis perspektiv, säger Althin.

– Åklagaren påstår att det inte är tekniken som ställts till ansvar utan dem bakom.

– Det är en hårfin fråga, men man kan aldrig bortse från tekniken, säger Peter Althin.

Advokaten tar sedan upp en krönika i Aftonbladet om att det är korkat att ”lagstifta mot utveckling”

– Utgången i den här rättegången är inte bara betydelsefull för Peter, utan för väldigt många aktörer i samhället, säger Peter Althin.

”Antingen människa eller elefant”

Peter Althin tar också upp hur professor Roger Wallis behandlats av bland annat målsägarsidan under rättegången.

– Hur bemöts han av motparten? Om jag säger kränkande tycker jag inte att jag tar i, säger Althin.

– Man kan inte vara 30-procents-professor. Antingen är man professor eller inte.

– Man kan inte vara 30-procentig människa. Antingen är man människa eller så är man elefant.

Peter Althin tar sedan upp sin klients påstådda ansvar för The Pirate Bay.

– Har Peter Sunde kommit med förslag till The Pirate Bay? Ja, det har han, men han har inget ansvar, säger Peter Althin.

– Om jag ringer Saab och säger ”måla den grön så kanske den säljer bättre” innebär väl inte det att jag är ansvarig för det, säger Althin.

Inte styrkt

Advokaten fortsätter att angripa åklagarens påståenden.

– Det är inte styrkt att Peter Sunde har haft den här positionen. Och som jag sagt tidigare ska det vara ställt bortom rimligt tvivel, säger Peter Althin.

Peter Althin avslutar sin slutplädering. Rätten tar paus.

”Åtalet stor principiell betydelse”

Carl Lundströms advokat Per E Samuelsson inleder sin slutplädering. Han tar upp gårdagens pläderingar från målsägarnas representanter och tar upp kammaråklagare Håkan Roswalls slutplädering. Enligt Samuelsson stämde åklagaren ”inte in i ylandet från vargarnas kör fullt”.

– Eftersom den här tjänsten inte är unik på nätet, utan väldigt vanlig, så får det här åtalet oerhört stor principiell betydelse, säger Samuelsson.

– Om ni skriver i en dom att den här verksamheten är olaglig kan den domen användas mot alla likadana hemsidor.

– Eftersom Sverige är med i EU får den här domen i vart fall betydelse för hela EU-området, säger Samuelsson.

Per E Samuelsson fortsätter sin analys av åtalet:

– Det är ungefär samma sak som att stämma Vägverket därför att vägar är farliga, som att stämma tobaksbolag för att cigaretter är farligt, som att stämma vapentillverkare för att vissa vapen används för brott.

– Man går inte på brottslingarna, man går på infrastruktur, säger Samuelsson.

Riktar sig till domarna

Advokaten tar sedan upp målets påstådda politiska laddning:

– Målet har vare sig man vill eller ej en stark politisk laddning. Och det är väl en självklarhet att juridik och politik inte hör ihop. Jag har ingen anledning att misstro er förmåga att döma, säger Samuelsson och vänder sig till domarna.

– Men det finns på det omedvetna planet en risk för att man tar intryck av att det här är politiskt laddat.

– Det gäller för er som domare, tror jag, att ställa er framför spegeln och säga: ”Har jag på det omedvetna planet tagit intryck av den politiska laddningen?”

Per E Samuelsson går vidare och säger:

– Frågan är alltså: Är den här verksamheten olaglig?

Advokaten fortsätter:

– För att medhjälp ska vara tänkbart krävs det ett huvudbrott. Det är ruta 1A i straffrätt.

– Vi vet inte vem gärningsmannen är. Vi vet inte när det här har skett. Vi vet inte var i världen personen har suttit, säger Samuelsson.

Enligt Samuelsson är det samband som finns mellan de åtalade och gärningsmännen till huvudbrotten inte tillräckligt starkt för att de åtalade ska kunna dömas för medhjälp enligt svensk lag.

– Det går inte att ha en gärningsman som sitter på Hawaii och en medhjälpare som sitter i Göteborg eller Malmö, säger Samuelsson.

Rätten bryter för lunch. Förhandlingarna återupptas klockan 13.00.

Publisert: