"Upp till konsumenten att bedöma"

avPeder Nääs Sundemyr

"Den hemlige kocken" tycker inte att testerna av tillsatser räcker till

Nya matvarumärkningen "Äkta vara" ratar nästan alla tillsatser.

Överdrivet, tycker kritikerna.

– Det är upp till konsumenten att bestämma, säger författaren Mats-Eric Nilsson, som står bakom märkningen.

Mats-Eric Nilsson har varit en av huvudpersonerna i den debatt om tillsatser som blommat upp de senaste åren. I böckerna ”Den hemlige kocken” och ”Äkta vara” har han kartlagt vilka livsmedel som innehåller vilka tillsatser i svenska butiker.

Mats-Eric Nilssons senaste steg i kampen mot tillsatserna är en märkning han kallar ”Äkta vara”. En av kriterierna för att ett livsmedel ska få stämpeln är att det inte innehåller några e-nummer, förutom bakpulver och fruktpektin. En linje han fått kritik för av de som menar att den är för snäv.

Inte godtyckligt

– Vi vill vara väldigt restriktiva för att det inte ska bli godtyckligt. Börjar man göra många undantag närmar man sig en märkning som liknar ”utan onödiga tillsatser”, som många livsmedelstillverkare använder sig av för att vilseleda, säger Mats-Eric Nilsson.

Märkningen har bland annat kritiserats av Marie-Lousie Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien, som menar att det är överdrivet att bannlysa nästan alla e-nummer, då många är ofarliga – och vissa direkt livsviktiga. Särskilt vill hon framhålla natriumnitrit som en nödvändig tillsats. Förutom att färga kött rosa skyddar nitritet mot botulinum-förgiftning.

– Om man hanterar produkten på ett sådant sätt att den inte utsätts för några risker så behövs inga sådana tillsatser. Behåller man en modern kylkedja så behövs inte nitrit heller. Det ska vara upp till konsumenten att avgöra vilken slags risker man vill utsätta sig för, säger Mats-Eric Nilsson.

Man vet för lite om "cocktail-effekten"

Marie-Louise Danielsson-Tham menar också att alla tillsatser som används i Sverige har genomgått noggranna tester, som är nog för att skydda konsumenterna. Mats-Eric Nilsson håller inte med utan är kritisk till hur dessa tester genomförs.

– I testerna undersöker man om tillsatserna är farliga var för sig. Men vi vet alldeles för lite om hur de fungerar i kombination, den så kallade ”cocktail-effekten”. Vi äter ju nästan aldrig en sak i taget utan flera, säger han.

Förutom att skydda konsumenter mot tillsatser som man vet för lite om ska märkningen bidra till mat med högre kvalitet och en ärligare marknadsföring, menar Mats-Eric Nilsson.

– Jag har aldrig menat att alla e-tillsatser är farliga. Jag tycker bara att det är väldigt onödigt att det finns så mycket förfalskad mat som det gör. Tanken är att underlätta för kunderna att välja bort den och att bana väg för duktiga mathantverkare.