Två fartyg kapade

Det brittisk-flaggade fartyget Asian Glory med 25 personer ombord har kapats av pirater, uppger Sky News.

Kapningen skedde utanför Somalias kust enligt uppgifter som ska komma från det bulgariska utrikesdepartementet.

Uppgifterna bekräftas av brittiska myndigheter, uppger AP. Fartyget transporterade bilar från Singapore till Jedda i Saudiarabien.

Besättningen ombord på Asian Glory härstammar från Bulgarien, Ukraina, Rumänien och Indien.

Under dagen rapporterades ytterligare ett fartyg ha kapats av pirater, den Singapore-flaggade kemtankern Pramoni, men en besättning på 24.

Aftonbladet