Regeringen ser över bonusar

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Är beredda att ändra riktlinjerna i statliga bolag

Regeringen kommer att se över bonusreglerna för de statliga bolagen.

– Vi behöver se över regelverket, framför allt begränsningarna av nivåerna och omfattningen. Om det ska finnas bonusar så ska det finnas särskilda och synnerliga skäl som styrelsen kan motivera, säger finansminister Anders Borg på torsdagen.

– Jag tycker det är särskilt svårt att motivera prestationsersättning när verksamheten har förluster.

Så sent som i somras presenterade regeringen de nuvarande riktlinjerna för ersättningar i statens bolag, efter ett beredningsarbete som pågått ända sedan valsegern hösten 2006.

Strax efter regeringsskiftet förklarade näringsminister Maud Olofsson att hon ville återinföra de vd-bonusar som den socialdemokratiska regeringen hade förbjudit. Samtidigt ville hon sänka de fasta lönerna.

Men hon fick inte med sig de övriga partierna och även de nya reglerna säger att vd i ett statligt bolag inte får omfattas av eventuella bonussystem.

För övriga personer i ledande befattningar höjdes bonustaket från två till fyra månadslöner.

”Övertramp”

– Vi vill vara särskilt tydliga mot de statliga styrelserna så att de korrigerar de felaktigheter och övertramp som begåtts. Och jag vill särskilt understryka att de tar ansvar och lever upp till gällande regelverk, säger Borg.

Han framhöll också att EU:s finansministrar nästa vecka ska diskutera riktlinjer för bonussystem som ska utgöra underlag för toppmötet i vår.

Som ”grova övertramp” betecknar Anders Borg den halva miljonen i gratifikation till Tredje AP-fondens vd och bonusutbetalningarna i Svensk Exportkredit. Han tycker att styrelsen i Tredje AP-fonden borde fundera vidare på hur den ska göra vad gäller gratifikationen:

– Det vi har på andra områden när det gäller felaktiga utbetalningar, som socialförsäkringen eller löner, är att det korrigeras, säger Borg.

– Jag tycker att felaktiga utbetalningar ska korrigeras.

Anders Borg säger att det bör studeras om det alls ska förekomma möjligheter till bonus i AP-fonderna, men han vill inte sätta ner foten nu. Ett av skälen till att bonus i AP-fonderna kan ifrågasättas är, enligt Borg, att det handlar om förvaltning av pensionärernas pengar och att förvaltarna inte tar någon personlig risk.

”Backar inte”

Han säger också att det är självklart att staten nu ska städa i den egna garderoben och att beslutet som togs i somras om ändrade riktlinjer för bonusar kan ha varit felaktigt.

– Jag backar inte en millimeter från den kritik som jag riktat mot bonusar i bankföretag, säger Borg.

Socialdemokraterna kräver nu att riksdagen omedelbart river upp de nya bonusregler som genomfördes i somras. De innebar bland annat att det generella motståndet mot bonusar i statlig verksamhet togs bort, att taket på två månadslöner blev fyra månader och att förbudet mot bonus vid förlust togs bort.

I en motion till riksdagen med anledning av händelse av särskild vikt kräver nu Socialdemokraterna att reglerna rivs upp och att de återställs till vad som gällde dessförinnan.

– Det är bråttom att riva upp regeringens bonusdirektiv. Det är viktigt att sätta stopp för detta omedelbart, annars får vi en bonusfest vid vårens bolagsstämmor i de statliga bolagen, sade partiets ekonomisk-politiske talesman Tomas Östros vid en pressträff.

Han anklagade också finansminister Anders Borg för att fara med osanning.

– Han säger sig inte känna till detta. Det är inte trovärdigt. Jag vill se redovisat vad Anders Borg sagt i regeringens beredning av de nya direktiven. Det är inte möjligt att genomföra detta utan att finansministern känner till det, sade Östros.

Utöver att riva upp beslutet vill Socialdemokraterna att riksdagen beslutar att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till hur man ska begränsa skadeverkningarna för landets pensionärer av de nya bonusdirektiven.

Anders Borg uttryckte tveksamhet vid sin pressträff över att bonus kan delas ut trots förlust i en verksamhet. Det förvånar Tomas Östros.

– Varför sade han då ja till att ändra den regeln i somras? sade han.

TT

Publicerad: