Nyheter

Hårdare tag i ny skollag

Av: 

Johanna Melén

NYHETER

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund regeringens förslag

Hårdare tag mot bråkiga elever men också bättre stöd till barn som har problem.

Det är några av förslagen till ny skollag som utbildningsminister Jan Björklund presenterade i dag.

Jan Björklund, skolminister.
Jan Björklund, skolminister.

Bort med flumskolan – in med pluggskolan.

När Jan Björklund i dag berättar om hur han vill att den svenska skolan ska se ut är förändringarna många.

Här är några av förslagen till den nya skollagen:

Avstängning

Elever som stör eller som beter sig olämpligt ska kunna stängas av, efter beslut från rektorn. Avstängningen begränsas till högst en vecka samtidigt som andra åtgärder utreds. Elever i grundskolan ska också kunna få en skriftlig varning. I dag är det bara möjligt på gymnasienivå.

Elitklasser

Regeringen vill införa antagningsprov till elitklasser i teoretiska ämnen, som matematik och naturvetenskap. I dag är antagningsprov bara tillåtna för elitutbildningar i musik och idrott. Enligt förslaget ska testerna införas från årskurs sju.

Sexualundervisning för alla

Det ska inte längre vara tillåtet att slippa sexualundervisning eller idrott i skolan. I dag förekommer det att föräldrar till främst barn med invandrarbakgrund kräver att barnen undantas.

Skolplikten förlängs

Elever som inte får godkänt i grundskolan ska kunna tvingas gå om ett år. Även i dag kan elever få gå om, men bara till dess att eleven har fyllt 16 år. Regeringen vill förlänga skolplikten till 17 års ålder.

Nej till Komvux

Det ska inte längre vara möjligt att läsa upp godkända gymnasiebetyg på Komvux. Däremot ska elever kunna tenta upp sina betyg.

Bättre stöd och vård

Föräldrar till barn som behöver särskilt stöd ska i framtiden kunna kräva av skolan att barnet får nödvändigt stöd. Beslut om åtgärdsprogram för en viss elev ska kunna överklagas. Jan Björklund har kallat förslaget den enskilt största förändringen i den nya skollagen.

Den nya skollagen slår också fast att elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Detsamma gäller studie- och yrkesvägledning. Alla elever har också rätt till ett skolbibliotek. Samma regler gäller för friskolor.

Dåliga skolor straffas

Regeringen vill att Skolinspektionen lättare ska kunna ingripa mot skolor som inte sköter sig. Bland annat vill man komma åt problemet med glädjebetyg och obehöriga lärare. Den skola som trots kritik inte bättrar sig ska kunna få tillståndet indraget. I särskilt allvarliga fall ska en skola kunna stängas med omedelbar verkan.

Förskolan blir egen skolform

På det sättet vill regeringen förtydliga förskolans roll som barnets första steg in i utbildningsvärlden. Bland annat ska mål för utbildningen inom förskolan sättas upp.

De kommuner som inte kan erbjuda en förskoleplats inom fyra månader ska kunna dömas till böter.

Samma regler för friskolor

Samma regler ska i så stor utsträckning som möjligt gälla för såväl kommunala skolor som friskolor.

Regeringen räknar med att den nya skollagen ska börja gälla 1 juli 2011.

Men vad händer om det blir regeringsskifte efter valet 2010? Rivs förslagen upp då?

– Det är helt omöjligt att säga i detta läge, men vi kommer att ta ansvar, säger Marie Granlund, Socialdemokraternas skoltalesperson till TT.

Hon hade önskat sig en blocköverskridande överenskommelse om en ny skollag.

Möjlighet att läsa upp betyg stoppas
Publisert: