Län för län – så klarar de krisen

NYHETER

Alla svenskar ska erbjudas vaccin mot svininfluensan.

18 miljoner doser ska delas ut med start i höst.

Så ska landstingen klara krisen under hösten:

Norrbottens läns landsting:

Alla ska erbjudas vaccinering. Det mesta ska göras på vårdcentralerna. Arbetet kommer stjäla resurser från återbesök och årskontroller.

Gävleborgs läns landsting:

Alla ska erbjudas vaccin när det kommer. Organiseringen ska möjligtvis ske med hjälp av Röda korset.

Jämtlands läns landsting:

Börjar planeringen i slutet av månaden. Tror att den ordinarie verksamheten kan bli lidande eftersom många ur personalen kommer gå åt till att vaccinera.

Västerbottens läns landsting:

Även inte bestämt sig för hur allt ska organiseras på de enskilda vårdcentralerna. Har funderat på att engagera pensionerad sjukvårdspersonal. Ordinarie verksamheten kan bli lidande.

Västmanlands landsting:

Ska tillfråga nyligen pensionerade vårdpersonal, annan personal, skolhälsovårdens personal, personal på BVC och företagshälsovårdsmottagningar.

Västernorrlands läns landsting:

Vet inte när vaccinet kommer och hur mycket, men det är aktuellt att ta in extra personal och hyra lokaler. Inga extra resurser finns för landstinget, så man får omprioritera.

Uppsala läns landsting:

Har inte riktigt börjat med planeringen. Vet inte hur man ska gå tillväga eller om personalen och lokalerna räcker till.

Dalarnas läns landsting:

Huvudansvaret har vårdcentralerna. Skolhälsovården får förmodligen vaccinera barn. Räknar med att omfördela befintliga resurser och tvingas kanske ställa in icke akuta besök under en period.

Östergötlands läns landsting:

Har en plan sen tidigare och arbetsgrupper som arbetar med detta. Beredskapen är ganska god, men det kommer att märkas i vården och samhället.

Blekinge läns landsting:

Funderar på att ha ett eller två vaccinationscenter, kanske i Karlskrona och Karlshamn. Förslagsvis i en idrottshall eller någon form av landstingslokal.

Kronobergs läns landsting:

En stor del hamnar på vårdcentraler och man kommer göra omprioriteringar av verksamheten för att få loss folk till detta. Rutinmässiga återbesök kan man behöva skjuta på och det kommer bli extra kvälls- och helgöppet.

Värmlands läns landsting:

Räknar med ett stort inslag av improvisation på grund av alla osäkra faktorer. Planerar att vaccinera personalen först så att de inte blir sjuka. Har brist på sjuksköterskor. ??

Hallands läns landsting:

Planerar en kombination av särskilda vaccinationscentraler och närsjukvården. Ska förstärka med bland annat pensionärer, deltidsarbetande och nyrekrytering.

Jönköpings läns landsting:

Vårdcentraler, samlingslokaler, kyrkor, idrottsanläggningar, skolor kan bli aktuella som lokaler. Räknar med ökad belastning och övertidsproblem, men inte problem med att vaccinera alla som vill.

Västra Götalandsregionen:

Planerar att utnyttja primärvårdens vårdcentraler. Man kan tvingas skjuta upp vissa besök. Man har Scandinavium som ett alternativ för vaccinering, en plan B.

Stockholms läns landsting:

Har inte bestämt var vaccineringen ska ske. Kommer att följa nationella riktlinjer. Man tror att det finns tillräckligt med personal.

Skåne läns landsting:

Ska vaccinera en åldersgrupp per vecka. En prioriterad grupp är sjukvårdspersonalen, de som har risksjukdom, hjärt- och lungsjuka, nyförlösta mammor, sen går man uppåt i åldrarna.

Sörmlands läns landsting:

Primärvården får stå för den stora delen, men även skolhälsovården, barnhälsovården och företagshälsovården får ta sin del. En del återbesök i primärvården kommer få skjutas på framtiden.

Örebros läns landsting:

Planen är att detta ska genomföras med de vanliga instanserna; vårdcentralerna och läkargruppen. Uppger att det är viktigt med folk som är vana vid att vaccinera. På central nivå har Röda korset erbjudit sin hjälp. ?

Kalmar läns landsting:

Kommer att informera allmänheten om vaccinationstider via annonser i lokal media. Arbetar just nu med att få extra tillgång till personal.

Fotnot: Bygger på rundringning till smittskyddsläkare och annan personal i ledande ställning i respektive landsting genomförd av Dagens Nyheter.