Larm om syraläcka vid sjukhus

NYHETER

Livsfarliga frätande gaser bildades

Foto: Fredrik hofgaard
En behållare med salpetersyra sprang läck i en container vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

Livsfarlig syra läckte vid 16-tiden ur en behållare inuti en förvaringscontainer vid Sabbatsbergs sjukhus mitt i Stockholm.

- Det är cirka två liter salpetersyra som har läckt ut, säger säger Berry Levis, överbrandmästare vid Johannes brandstation i Stockholm till aftonbladet.se.

Räddningstjänsten kunde snabbt konstatera att en behållare med salpetersyra som förvarats i en förvaringscontainer utanför sjukhuset hade sprungit läck.

– I containerna finns bland annat möbler och byggmaterial som syran läckt ut över, säger Berry Lewis.

Totalt cirka två liter syra tros ha läckt ut.

– Det låter inte så mycket, men det bildas nitrösa – frätande – gaser, som är absolut livsfarliga att få i sig.

Norra delen av sjukhusområdet spärrades av.

Efter någon timme hade gaserna spätts ut så pass att faran kunde betecknas över och räddningstjänsten kunde påbörja saneringen av syran. Vid 18-tiden hade all syra tagits bort.

Fakta

Caroline Olsson, Robert Triches