”Minimänniskor” – våra förfäder?

Publicerad:
Uppdaterad:

Nya fossil av minimänniskor upptäckta

tre skallar I mitten ligger kraniet av en Homo florensis, ”minimänniskan” som fanns i Indonesien för bara några tusen år sedan. Till vänster, Homo erectus, som levde för cirka 1,7 miljoner år sedan och till höger nutidsmänniskan Homo sapiens.
Foto: ap
tre skallar I mitten ligger kraniet av en Homo florensis, ”minimänniskan” som fanns i Indonesien för bara några tusen år sedan. Till vänster, Homo erectus, som levde för cirka 1,7 miljoner år sedan och till höger nutidsmänniskan Homo sapiens.

Nyheten om en art av minimänniskor slog ner som en bomb i forskarvärlden för ett år sedan.

Många tvivlade på att det var sant.

Nu har man hittat nya fossil som stöder deras existens.

Foto: ap
Så här kan minimänniskan ha sett ut.

Den småväxta människoarten – helt skild från vår egen – ska ha levt på ön Flores i Indonesien för bara några få årtusenden sedan.

När det första fossilet, ett nästan komplett skelett och kranium, beskrevs blev det enormt uppmärksammat.

Detta var föga förvånande. Skelettet avslöjade att den utdöda arten tillhörde vårt eget släkte Homo. Den var oerhört liten, bara en meter hög. Dess hjärna var också extremt liten, bara 380 kubikcentimeter – mindre än hos någon annan utdöd, tvåbent släkting till oss själva. Den levde för bara några få tusen år sedan, under den senaste nedisningen.

Dvärg?

Att denna lilla varelse, döpt till Homo floresiensis, tills helt nyligen varit samtida med vår egen art, väckte stor förundran. Dess härstamning är oklar, men troligen utvecklades den från den primitiva arten Homo erectus.

Inte oväntat har några auktoriteter ställt sig tveksamma till allt detta. Några har hävdat att resterna bara är lämningarna efter en modern dvärg med sjukligt liten hjärna. Men i det senaste numret av Nature beskriver forskarna nya fossil från Flores som stärker deras hypotes.

Eldmakare

Dels rör det sig om några fragment som hör samman med det första skelettet, men dessutom har man hittat en käke och ytterligare ett antal benbitar som av allt att döma härrör från minst nio andra individer. Alla dessa ben är mycket lika de enskilda delarna av det kompletta skelettet.

Det mesta talar alltså för att Homo floresiensis verkligen funnits. Att ett stort antal dvärgar med abnormt små hjärnor skulle ha gått och dött på samma plats får anses ligga bortom den statistiska sannolikhetens gräns.

Intressant nog har forskarna också funnit spår som antyder att minimänniskorna kunde konsten att göra upp eld. Spår efter deras byten, en typ av dvärgelefanter, har också hittats.

aftonbladet.se , Roland Johansson/TT

Publicerad: