Knarkare behandlas - med heroin

NYHETER

Snart kan upp till 1500 av Tysklands tyngsta missbrukare behandlas gratis - med statligt finansierat heroin.

Försök med statligt gratisheroin i sju tyska städer har redan gett goda resultat. Missbrukarna mår bättre än med den internationellt vedertagna metadonbehandling som används i resten av landet - och den narkoitkarelaterade brottstatistiken i försöksstäderna har sjunkit.

Men med svenska mått är regeringsförslaget kontroversiellt. Här behandlas tunga heroinmissbrukare som i övriga Tyskland - med metadon och subotex - preparat som stoppar suget efter det starkt beroendeframkallande heroinet. En metadondos varar ett dygn - medan en heroindos går ur kroppen efter bara fyra timmar.

Tar bort dödliga risker

- Att man måste ge så många doser innebär att man stannar i missbruket snarare än tar sig ur det. Även om de dödliga riskerna med smutsiga sprutor och överdoser försvinner, säger Leif Grönbladh, chef för Metadonprogrammet på Akademiska sjukhuset i Uppsala till aftonbladet.se.

I tyska regeringskansliet är tongångarna annorlunda. Här ses heroinbehandling som en sista utväg och hjälp till överlevnad.

- Det kan förbättra missbrukarnas hälsa och stabilisera deras sociala situation. Det kommer även andra EU-länder att inse på sikt, säger regeringens narkotikasamordnare Sabine Bätzing i en intervju med tidningen Die Welt.

I dagsläget tror hon att upp till 1500 tyska narkomaner kommer att bli aktuella för statsfinansierad heroinbehandling.

Skulle fler svenska heroinmissbrukare överleva med heroinbehabdling?

- Nej, Heroin är ingen väg till överlevnad. Den avhandling jag har gjort visar att 90 procent av de svenska heroinmissbrukare som får metadon - tyvärr alldeles för få enligt min mening - tar sig ur heroinmissbruket. De som inte blir hjälpta av metadon i andra länder, tror jag behöver bättre behandlingsprogram och kanske högre metadondoser, säger Leif Grönbladh.

Karin Henriksson