Känner du en vardagshjälte?

NYHETER

Nu kan du skriva en artikel på aftonbladet.se

Du kan ske vill göra en intervju med grannen som räddade din hund?

Eller berätta om barnen som samlade in namnunderskrifter för att deras utvisningshotade klasskamrat skulle få stanna?

Det finns gott om hjältar i vardagen – nu kan du lyfta fram dem!

Tag chansen och skicka in en artikel till Läsarbladet. Här är några enkla tips.

Skriv gärna en ingress - några inledande rader som lyfter fram det viktigaste i artikeln och som lockar till mer läsning. Kanske låter du din vardagshjälte komma till tals redan här.

Gör en intervju - använd talstreck (”pratminus” på journalistspråk) och låt personen berätta med sina egna ord om varför hon eller han ställt upp för andra. Försäkra dig om att personen vill medverka med namn och eventuell bild i Läsarbladet.

Försök att inte lägga in för mycket av dina egna åsikter i artikeln. Vi skiljer på debattartiklar, där du kan argumentera hur mycket du vill för en fråga, och journalistiska artiklar där du bör förhålla dig objektiv.

Skicka gärna med ett foto du tagit på personen du intervjuat.

Sänd även med en bild på dig själv om du vill. Skriv gärna några rader om vem du är – namn, ålder, sysselsättning, bostadsort.

Mejla artikeln och eventuella foton till oss.

Lotta Holmström