Så ska pensions- systemet göras om

Foto: Ett orange kuvert som kommer en gång per år – det är nog de flesta svenskars relation till Premiepensionsmyndigheten.
NYHETER

Pensionsfonderna ska bli färre - och enklare att förstå.

På torsdag presenterar Karl-Olof Hammarkvist, professor på Handelshögskolan i Stockholm, sin utredning om PPM-fonderna för regeringen.

Bland förslagen finns att kraftigt minska antalet fonder, i dag finns det drygt 600 att välja bland.

Samtidigt står även administrationen av pensionssystemet inför stora förändringar. PPM kan komma att läggas ned som egen myndighet.

Tre tänkbara scenarier

Utredaren ska få se över hur pensionsfonderna förvaltas bäst ur pensionsspararnas synvinkel.

Det finns tre tänkbara scenarier:

Att PPM kvarstår som egen myndighet med ansvar för premiepensionen och att Försäkringskassan har hand om ålderspensionen (som i dag).

Att en helt ny pensionsmyndighet skapas, genom att PPM och den del av Försäkringskassan som har hand om ålderspensionen slås samman.

Att PPM går in som en enhet under Försäkringskassan.

Läs mer

Niklas Bodell