Vårdpersonal utsätts för cellgifter

Publicerad:
Uppdaterad:

Vårdpersonal exponeras för cellgifter – trots skyddsboxar och skyddsutrustning.

Cytostatikan kan orsaka irritation på hud och slemhinnor, men även genetiska skador.

Numera får cancerpatienter högre doser cytostatika under längre tid för att bli botade. För vårdpersonalen innebär det en ökad risk att exponeras för cellgifterna, bland annat genom urin, kräkningar och svett, skriver Dagens Nyheter.

Även om skyddet förbättrats för sjuksköterskor och farmaceuter som blandar cytostatika, glöms undersköterskor, vårdbiträden, städpersonal och vaktmästare bort.

Dol exponering

– Jag är säker på att det finns en dold exponering, säger Bo Jönsson, docent på Centrum för yrkes- och miljömedicin vid Lunds universitetssjukhus till DN.

Holländska forskare har upptäckt rester av cellgifter i urinen hos sjuksköterskor. I en ny studie har man också funnit att cytostatika fastnat på huden hos undersköterskor och städpersonal.

Yrkes- och miljömedicin i Lund har nu tagit fram testmetoder för att spåra skadliga ämnen i vårdpersonalens arbetsmiljö. De första mätningarna gjordes i januari och kommer att upprepas under året. Därefter ska resultaten analyseras.

TT

Publicerad: