Polisen förhör statsministern

NYHETER

Göran Persson riskerar 40 000 kronor i böter

Statsminister Göran Persson ska kallas till förhör.

- Det bör bli före polisens semester, säger chefsåklagare Lars Lundin i Eskilstuna.

Hur mycket böter kan det bli frågan om?

Foto: Byggbrott Göran Persson var ansvarig för att upprätta en arbetsmiljöplan, men det gjordes inte.

I går blev Göran Persson formellt misstänkt för brott i samband med nya husbygget Torp.

Förundersökning inleddes sedan Arbetsmiljöverket gjort en polisanmälan.

Två fel hade begåtts i samband med bygget, där Göran Perssons yngre bror Bengt Persson är totalentreprenör.

Persson ansvarig

Det ena var att bygget inte anmälts till Arbetsmiljöverket.

- Och det skulle ske därför att det var ett så stort bygge och det skedde arbete på över två meter, säger Lars Lundin.

Det andra gällde att det inte upprättats någon arbetsmiljöplan som måste finnas.

- Och det är Göran Persson, såsom ägare och husbeställare, som är ansvarig för att en sådan kommer till stånd.

Ärendet handläggs av närpolisen i Flen.

Misstankarna gäller brott mot arbetsmiljölagen, ett bötesbrott.

- Jag menar att det ungefär ligger på lägsta dagsbotspåföljden för brottet, det vill säga 30 dagsböter.

Kan förneka brott

Varje dagsbot ska motsvara en promille av årsinkomsten. Enligt senaste deklaration tjänade Göran Persson 1 305 000 kronor.

För statsministerns del innebär 30 dagsböter följaktligen omkring 39000 kronor.

- Om han erkänner och godtar det finns det inget som hindrar att det blir ett strafföreläggande, säger Lars Lundin.

Det blir i praktiken då ett inbetalningskort som åklagaren skickar ut till statsministern.

Förnekar Göran Persson däremot brott får en domstol ta ställning i frågan i en rättegång.

Anders Johansson