Vanliga astmamediciner kan leda till döden

NYHETER

Kan ha orsakat 1000-tals dödsfall

Vanliga astmamediciner kan tredubbla risken att dö en astmarelaterad död, visar en stor amerikansk studie som publiceras i dag.

EU och svenska Läkemedelsverket tvingas nu skärpa informationen om preparaten.

Serevent, Oxis, Seretide och Symbicort är några av de långtidsverkande och luftrörsvidgande läkemedel som amerikanska läkemedelverket redan varnar för. De ökar risken för astmarelaterad död - genom att öka risken för allvarliga astmaattacker, skriver dn.se.

Tidningen hänvisar till en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Annals of Internal Medicine i dag, och som fått även EU-länderna att agera.

Skärpt information

Länderna kräver att tillverkarna skärper informationen till patienterna - barn och vuxna med astma, och patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Forskarna använde resultaten från många olika undersökningar, som tillsammans omfattar över 33 000 astmatiker.

”4 av 5 dödsfall”

Sammanvägningen visade att risken att drabbas av en astmaattack, så allvarlig att det krävdes sjukhusinläggning, nästan trefaldigades med långverkande luftrörsvidgare. Risken för en livshotande astmaattack fördubblades och risken att drabbas av astmarelaterad död mer än trefaldigades.

Enligt forskarna kan de långverkande luftrörsvidgarna vara orsaken till 4 000 av de 5 000 astmarelaterade dödsfall som årligen inträffar i USA, skriver dn.se.

Karin Henriksson