Ballong mot bovar i Moskva

NYHETER

Nu tar Moskvapolisen zeppelinare till hjälp för att jaga bovar i den tättrafikerade staden.

Med luftfarkosterna ska polisen också kunna övervaka trafiken och kontrollera terrorhot.

Hittills har borgmästaren Juri Lushkov beställt en provflotta på fem luftskepp, uppger Ananova.

Faller försöket väl ut ska flottan expanderas och dessutom utökas med några mindre, tvåsitsiga, zeppelinare som ska sväva ovanför de allra trafiktätaste gatorna.

Aftonbladet