”Vi saknar miljöpolitik”

NYHETER

Alliansen får hård intern kritik av kd:s Anders Wijkman

1 av 2 | Foto: Anders Wijkman (kd).

En viktig fråga saknas i alliansens politik: miljön.

– Det här måste upp på partiledarnivå, det är en viktig fråga som vi måste sätta oss ner och enas kring, säger han.

Nu kräver han bättring.

Miljö- och klimatfrågan är en av de viktigaste, men alliansen har inte tagit den på allvar, anser den kristdemokratiske EU-parlamentarikern Anders Wijkman.

2005 valdes han till ansvarig för klimatfrågan inom EU.

Han sitter också med i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Och nu går han till angrepp mot alliansens miljöpolitik.

”Måste enas”

Lena Ek, centerpartiet, håller med om att miljöfrågan behöver utvecklas.

– Det håller vi på med nu, vi har startat en miljögrupp och lagt en gemensam motion om miljömålen, säger Lena Ek.

Anders Wijkman hade helst sett att den miljögruppen startats för länge sedan.

– Det är märkligt att man inte tillsatte en arbetsgrupp samtidigt som man började diskutera andra frågor, säger Anders Wijkman.

Kan alliansen för lite om miljöfrågor?

– Nej, det finns många som är kunniga och engagerade men det finns en tendens att prioritera andra frågor och det är beklagligt, säger Anders Wijkman.

Karin Abrahamsson ([email protected])