Höga Telia Sonera-chefer åtalas

NYHETER

Anders Igel och Marie Ehrling misstänks för bestickning

Överåklagare Christer van der Kwast vid Riksenheten mot korruption har beslutat att åtala Anders Igel och Marie Ehrling, vd respektive Sverigechef för Telia Sonera, för bestickning. Åtalet gäller en tillställning i april förra året då Telia Sonera bjöd in ett antal chefer och tjänstemän inom den offentliga sektorn till middag och besök på musikalen Mamma Mia.

Erbjudandet, som även omfattade de inbjudnas make/maka/sambo, har enligt åtalet utgjort ”otillbörlig belöning för mottagarens tjänsteutövning”.

En av de inbjudna var rikspolischef Stefan Strömberg som anmälde evenemanget, middag och musikalen till åklagarmyndigheten.

Inbjudan till musikalföreställningen drogs tillbaka efter att Telia fått vetskap om anmälan.

Förutom Stefan Strömberg fanns också exempelvis dåvarande Ams-chefen Anders L Johansson och Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén med på gästlistan.

Förvånas över åtal

I en skriftlig kommentar skriver Telia Soneras styrelseordförande Tom von Weymarn att han är förvånad över att åklagaren inte lagt ner förundersökningen utan valt att väcka åtal.

”Kundevenemang av den typ det här gäller är allmänt förekommande på marknaden. Jag och styrelsen har fullt förtroende för Marie Ehrling och Anders Igel.

Ehrling och Igel skriver i en gemensam kommentar att de handlat enligt praxis.

Välkomnar prövning

”Det är överraskande att åklagaren beslutat väcka åtal för en inbjudan till evenemanget ifråga som dessutom aldrig blev av”, skriver de båda och fortsätter:

”Det är olyckligt att lagstiftningen på detta område är så otydlig att åtal måste tillgripas mot enskilda personer för att skapa klarhet i var gränserna går. Vi tycker att det är bra att man nu får detta rättsligt prövat så att vi och det övriga svenska näringslivet vet vad som är godtagbart eller inte när det gäller kundevenemang.

TT