Två skadade i gasolycka på båt

NYHETER

Koldioxidgas läckte ut

Två besättningsmän skadades då koldioxid läckte ut ur brandsläckningsflaskor på ett fartyg i Åhus hamn.

Båda fördes till Centralsjukhuset i Kristianstad, den ene med skador som uppges vara allvarliga.

Inledningsvis beskrevs olyckan som en explosion. Men det som hände var att några flaskor välte i samband med underhållsarbete. Ventiler på dem gick sönder och gas läckte ut i ett utrymme ombord. Gasen hade en temperatur på minus 70 grader.

– Koldioxiden har en syreundanträngande verkan och det blir risk för kvävning, säger brandingenjör Jonas Nilsson till TT.

Spärrades av

Enligt uppgift från polisen är det en ryss och en polack som skadats. De togs om hand av fartygets personal i väntan på ambulanserna. Utrymmet spärrades av och flaskorna kommer att tas om hand av räddningstjänsten.

– Vi har fryst läget och hoppas att kunna ta hand om flaskorna under eftermiddagen. Några ska resas och andra måste lyftas bort, säger Jonas Nilsson.

Fartyget som heter Skarpoe, kom till Åhus hamn lastat med gödningsmedel på tisdagen. Det är Cypernregistrerat och ägs av det tyska rederiet Hermann Buss. Rederiet uppger för TT att en anställd därifrån ska skickas till Sverige med anledning av olyckan.

Cecilia Klintö/TT