Spädbarn kan dö av grävarbeten

NYHETER

Bakterier kan ge dödlig sjukdom

När grävmaskiner bearbetar jorden kan det vara säkrast att ta en omväg med barnvagnen. Bakterier från grävarbeten kan i värsta fall ge spädbarn botulism, varnar smittskyddsläkare.

Foto: Föräldrar med spädbarn uppmanas att ta omvägar runt grävarbeten.

Sjukdomen är oerhört ovanlig, men livshotande. Typiska symtom på spädbarnsbotulism är bland annat ihållande trötthet och aptitlöshet följt av förlamning av muskler i ögon och andningsvägar. Boven i dramat är ett bakteriegift som blockerar nervsignalerna, och barnet måste snabbt komma till sjukhus för vård i respirator.

Botulingiftet är ett av de starkaste som finns. Ett snapsglas skulle räcka för att döda hela Sveriges befolkning.

Bakteriesporer

För några veckor sedan insjuknade ett fem månader gammalt barn i Stockholmsområdet i samband med omfattande grävarbeten på tomten och på gatan utanför. Hösten 2003 råkade ett spädbarn i Stockholm ut för samma sak, liksom en fyra veckor gammal flicka i Sundsvallstrakten för knappt ett år sedan. Samtliga överlevde sjukdomen. Smittkällan är inte helt säkerställd, men troligen handlar det i samtliga fall om inandade bakteriesporer från kringvirvlande jord.

Bo Svenungsson är biträdande smittskyddsläkare i Stockholm. Han säger att det inte finns någon anledning för föräldrar att vara oroliga, men att det ändå inte skadar med ett visst mått av försiktighet.

- Jord kommer man ju åt hela tiden och det behöver man inte vara orolig för. Men när det gäller stora grävarbeten är det onödigt att sätta ett litet barn precis intill under det att arbetet håller på, säger han till TT.

Ingen fara för vuxna

Vuxna har ett vassare immunförsvar och framför allt en rikare tarmflora än ett spädbarn och klarar därför oftast av den sjukdomsalstrande bakterien, Clostridium botulinum, utan minsta symtom. Undantagen kommer när vi fått i oss stora mängder av bakteriens gift. Illa tillredd mat, som vakuumförpackade fisk- eller charkuteriprodukter, är oftast smittkällan när det gäller vuxna. För barn under ett år lyder rekommendationen att de inte ska äta honung eftersom den kan innehålla bakterien.

Sverige har bara haft 15 rapporterade fall av botulism sedan 1969, enligt Smittskyddsinstitutet. Fyra av dessa har gällt spädbarn.

TT