Nyheter

Svensk hjälp i Thailand kom för sent

NYHETER

Rapport kritiserar svenska myndigheter sätt att hantera flodvågskatastrofen

Stockholm

Svensk läkarhjälp hade behövts tidigare i Thailand efter flodvågen.

Förseningen berodde i huvudsak på brister i planering och organisation både hos departement och myndigheter, enligt katastrofkommissionens expertgrupp.

På tisdagen kom rapporten från expertgruppens båda professorer Sten Lennquist, Linköping och Timothy Hodgetts, Birmingham. De har utvärderat de svenska sjukvårdsinsatserna i Thailand efter katastrofen på annandag jul.

En av slutsatserna är att behovet av hjälpen uppfattades alldeles för sent av svenska myndigheter, trots att det fanns tillräckligt underlag för att fatta ett beslut.

– Det behövs bättre planering och en bättre organisation, där oklarheter i ansvarsförhållandet, som nu faktiskt funnits, elimineras. Här har det varit en passivitet på departementsnivå som inte är acceptabel, säger Sten Lennquist till TT.

Infekterade sår

Det fanns också stort behov av att tidigare starta evakueringen av de skadade för att avlasta den thailändska sjukvården. En tidig insats hade minskat komplikationerna i form av sårinfektioner kraftigt.

– På mindre sjukhus var belastningen ofantligt hög. Man gjorde så gott man kunde, men det fanns inte en chans att få resurserna att räcka till, säger Lennquist.

Ännu fem månader efter katastrofen lider hela 72 procent av de skadade svenskar som författarna intervjuat av smärta eller funktionsnedsättning. En stor del av kritiken i rapporten riktas mot Socialstyrelsen och regeringskansliet.

– Det är graverande att de som sitter på kunskapen, Socialstyrelsens enhet för katastrofberedskap, inte kontaktades av regeringskansliet under katastrofdagen över huvud taget, säger Lennquist.

Hjälp tillbakavisades

Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund är av en annan åsikt. Han menar att enheten hade kontakt med kansliet redan på katastrofdagens kväll och erbjöd sin hjälp. De fick då beskedet att den inte var nödvändig.

– Jag håller helt med Lennquist i kritiken om att hjälpen kom för sent. Det är alldeles klart att svensk krishantering vid stora katastrofer inte kan stå oförändrad efter det här, säger han.

En del har trots allt hänt med beredskapen sedan flodvågskatastrofen drabbade stora delar av Sydostasien. Sedan den 13 januari har Socialstyrelsen och Räddningsverket mandat att hjälpa svenskar som drabbats av katastrofer utomlands.

Bättre nu

En räddningsinsats skulle gå betydligt snabbare i dag. Det tror i alla fall Mats Oscarsson, presschef på Räddningsverket.

– När en jordbävning drabbade Indonesien på annandag påsk fick vi mellan 10 och 15 samtal från regeringen inom en timme. Alla tecken tyder på att vi är mer förberedda i dag.

Expertgruppens rapport kommer tillsammans med andra utredningar att ligga till grund för katastrofkommissionens slutbetänkande i december i år.

TT har försökt nå utrikesminister Laila Freivalds för en kommentar, men hon låter meddela via sin pressekreterare att hon inte anser att rapporten har med hennes ansvarsområde att göra.

aftonbladet.se , TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter