Sällsynt groda får eget revir i Malmö

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Sven-Olof Ahlgren/SCANPIX

NYHETER

Sveriges mest sällsynta och hotade groddjur, den grönfläckiga paddan, trivs i Malmö.

Nu får arten ett eget naturområde, enligt en ny detaljplan för Norra hamnen.

I Malmö finns Sveriges näst största, kanske till och med största, population av grönfläckig padda. I Norra hamnen – mitt i det blivande industriområdet – verkar det skyddsvärda groddjuret trivas särskilt mycket.

Och där ska den få fortsätta bo. Enligt Skånska Dagbladet har 15,5 hektar mark nu avsatts som naturområde och hem för paddorna.

– Vi har tagit fram underlag till beslut om vad som ska ske i området, med hänsyn till den grönfläckiga paddan, säger Mats Wirén på fastighets- och gatukontoret i Malmö, till tidningen.

Området som under de närmsta åren kommer att förändras och få en omfattande industri- och företagsutbyggnad går just nu under smeknamnet ”Paddreservatet”. Men för att grodorna ska vilja stanna kvar krävs omfattande åtgärder:

– De vuxna grodorna springer utanför det avsatta området och letar mat och övervintringsplatser, varpå vi anpassat diken och gångtunnlar under trafikerade vägar för dem. Det har även byggts betongkanter så att de inte så lätt ska springa ut på vägarna utan välja tunnlarna i stället, säger Mats Wirén.

I Norra hamnen finns omkring 700 och 800 vuxna paddor. Ambitionen är att Malmöborna i framtiden ska kunna ta sig ut till ”paddreservatet” i hamnen för att uppleva den grönfläckiga paddan på nära håll.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE