”Att få många barn är ett sätt att stödja den palestinska staten”

Den israeliska regeringen tror inte längre på en tvåstatslösning. Istället vill man se ett land, där palestinier och israeler samsas, om än under vapenhot. Men det finns en sak som talar mot den lösningen.

Sjuksköterskan: Det föds fler än 5 000 barn på sjukhuset varje år