Kommunen: Vi trotsar inte domar

NYHETER

Förvaltningsrätten menar att Sara behöver övervakning dygnet runt.

Kommunen tolkar det som att hon behöver personlig assistans åtta timmar i veckan.

– Vi varken missleder eller trotsar domar, säger Tomas Björnstad på Nynäshamn kommun.

Förvaltningsrätten konstaterade att Sara måste hållas under konstant övervakning. Inte heller på natten kan hon lämnas ensam, eftersom hon riskerar att få andnöd om hon hamnar på rygg.

Domstolen menade att Sara behövde personliga assistans och gav Nynäshamn kommun i uppdrag att besluta om omfattningen på insatsen. Domslutet baserades på utlåtanden från bland annat en läkare, en psykolog och en arbetsterapeut.

Men kommunen sätt att tolka domslutet chockade familjen. Enligt kommunen är Sara bara i behov av personlig assistans drygt åtta timmar i veckan.

– Beslutet är baserat på det underlag som vi har fått in, säger Tomas Björnstad, beställarchef på socialförvaltningen i Nynäshamn kommun.

Kommunen gör tolkningen att hon bara behöver personlig assistans åtta timmar i veckan samtidigt som förvaltningsrätten konstaterat att hon behöver övervakas dygnet runt. Är inte det märkligt?

– Nej, det tycker jag inte. Jag menar att domen gav oss i uppdrag att göra en undersökning vilka behoven var. Om det är styrkt att hon behöver personlig assistans dygnet runt kan jag förstå att det låter märkligt. Vi har baserat det här på de underlag vi har fått in.

Advokat Madelen Rosblom menar att det här är domstolstrots.

– Ja, det får stå för henne. Vi varken missleder eller trotsar domar.