Cancer kan vara botemedlet - mot cancer

Norska forskare vill bota cancer - med cancer.

Enligt banbrytande forskning kan proteiner från tumörer hindra spridningen av den dödliga sjukdomen.

– Man kan säga att vi fått ett tips från kroppens egna cancerceller om hur man bekämpar dem, säger professor Lars A. Akslen vid universitetet i Bergen.

”ETT GENOMBROTT” Professor Lars A. Akslen kan ha nått ett genombrott i cancerforskningen
”ETT GENOMBROTT” Professor Lars A. Akslen kan ha nått ett genombrott i cancerforskningen

Botemedlet mot cancer har länge gäckat forskarvärlden.

Men nu verkar frågan vara ett snäpp närmare en lösning.

Efter flera års arbete har amerikanska och norska forskare upptäckt att svaret kan vara dolt i själva sjukdomen.

Forskargruppen skriver i senaste numret av tidsskriften Cancer Discovery hur cancertumörerna själva producerar ett protein, prosaposin, som hindrar spridningen av tumörer.

"Ett genombrott"

Vid djurförsök kopierade den norsk-amerikanska forskargruppen prosaposinet och kunde visa att stora mängder av proteinet förhindrade en spridning av cancern. 

– När vi tog bort detta skydd, såg vi att cancercellerna började växa, säger professor Lars A. Akslen vid universitetet i Bergen, till den norska tidningen Verdens Gang.

Prosaposin ökar, enligt forskarna, bildandet av ett annat protein - TSB-1 - som i sin tur verkar hämmande på cancertumörer.

– Jag skulle kalla det ett genombrott, säger Akslen till VG. 

Kan vara effektivt mot många former

Han kallar upptäckten "en fascinerande paradox".

– Man kan säga att vi fått ett tips från kroppens egna cancerceller om hur man bekämpar dem. Så vi kan säga att det finns något gott i cancerceller, säger han.

Hittills har experimenten främst koncentrerat sig på celler från prostatacancer, men enligt Akslen kan metoden vara effektiv även mot andra cancerformer.

– Vi vet inte säkert, men vi har redan börjat att testa detta i samband med bröstcancer. Jag tror att vi bara har sett toppen av isberget, säger han.

"Väldigt spännande"

Även i Sverige väcker de nya rönen hopp.

Sten Nilsson, överläkare och professor vid Radiumhemmet, kallar upptäckten för "en paradox".

– Jag tycker det är väldigt spännande - och överraskande. Egentligen är det ju ett oväntat fynd, att tumören bildar en substans som påverkar dottertumörerna så att de bildar hämmande substanser. Men det är ju ofta så upptäckter görs, man snubblar över något, säger han.

Publisert: