EU:s nya attack – mot din prilla

Danmark viker sig och inför förbud – Sverige kan stå på tur

EU:s prilliga krig­s­för­klaring fick dansken att kapitulera.

Nu har även svenskarna anledning att darra på ­läppen.

– Man har slipat knivarna rejält nere i Bryssel och bestämt sig för att få bort snuset, säger riksdagsmannen Kenneth G Forslund (S).

Sverige och Danmark har hittills haft undantag från EU:s snusförbud. Men i slutet av juni skickade EU-kommissionen en skrivelse till danska regeringen om att försäljningen av lössnus måste stoppas.

Nu viker sig Danmark och lovar att införa förbud före mars 2013.

Och enligt riksdags­ledamoten Kenneth G Forslund (S) bör de sven­skar som ­inte tidigare tagit hotet mot prillan på allvar tänka om:

– Man får nog faktiskt ställa in sig på att EU verkligen är ute efter snuset.

”Är inte rimligt”

I förra veckan ställde han en interpellation till folkhälsominister Maria Larsson (KD) om vilka åtgärder hon vidtagit för Sveriges räkning.

– Hon borde göra enad sak med handelsministern, som gjort ett väldigt bra jobb. Det är inte rimligt att EU förbjuder snus och samtidigt tillåter cigaretter, säger Forslund.

Är på krigsstigen

EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) hade i går kontakt med kommissionen för att ”verkligen understryka innehållet i det svenska undantaget”.

– Det är helt klart att EU-kommissionen och delar av parlamentet är på krigsstigen. Men det danska ­undantaget är svagare än det svenska, som är kopplat till medlemskapet. Vi har ett undantag och lever i enlighet med det. Skulle det hotas skulle det bli ett jäkla liv från vår sida, säger hon.

Besviken

Christofer Fjellner (M), ledamot i EU-parlamentet:

– Det är mer och mer ­uppenbart att kommissionen driver en kampanj mot snuset just nu. Det gör mig ledsen och besviken att den danska regeringen inte står upp för sig själva och sin tradition. Att de viker ner sig så lätt.

Han tar nu initiativ till att Sverige och Danmark i stället ska göra gemensam sak mot EU.

– Vi kommer inte ensamma att kunna stå upp mot det nya tobaksdirektivet.

Maria Larsson är inte orolig:

– Sverige och Danmark har olika utgångspunkter och de har inget formellt undantag från förbudet, som Sverige, säger Larsson, som har kvar ansvaret för snusfrågan från sin tid som folkhälsominister.

EU svarar: Danmark hade aldrig undantag

Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige replikerar Aftonbladets artikel:

Aftonbladet uppger att EU-kommissionen under sommaren tvingat Danmark ge upp sitt undantag från EU:s snusförbud.

Detta stämmer inte. Danmark har aldrig haft ett undantag från förbudet att sälja snus, vilket däremot Sverige har i sitt anslutningsfördrag.  Ändå har försäljning av lössnus förekommit i Danmark, i strid mot gällande lagstiftning. Det är detta förhållande som EU-kommission påkallat för Danmark. Att jämföra situationen i Danmark med den fullt lagliga försäljningen av snus i Sverige är därför som att jämföra danska wienerbröd med svenska kanelbullar – det låter sig inte göras. EU-kommission har ingen avsikt att förbjuda försäljning av snus i Sverige, vilket vi upprepat vid ett flertal tillfällen. Pierre SchellekensChef för EU-kommissionens representation i Sverige"

Detta har hänt

1992 Tuggtobak och snus förbjuds i EU.

1995 Sverige går med i EU och får ett undantag för snusförbudet – mot att man inte ­säljer snus till andra EU-länder.

April 2012 Aftonbladet avslöjar att EU-parlamentet i ett förslag vill förbjuda smaktill­satser i tobak. Det skulle i praktiken förbjuda svenskt snus, som har smaktillsatser i alla sorter. Ny­heten möter massiv kritik.

Maj 2012 EU-parlamentarikern Marita Ulvskog har ­efter Aftonbladets avslöjande skickat en fråga till tobaks­kommissionären John Dalli om smak­tillsatserna. Hans svar ­anser hon vara ”hotfullt”.

September 2012 Danmark, som haft undantag från för­budet, ­måste ­efter påbud från EU i juni, förbjuda snus.

För & mot snus

Detta talar för svenskt snus:

Det svenska snusundantaget är kopplat till själva EU-medlemskapet, anslutningsfördraget.

Den svenska opinionen är stark för att behålla snuset, och enighet för snus råder i riksdagen.

Tobakskommissionären John Dalli uppgav i maj att ”inga avsikter att agera beträffande Sveriges undantag från snusförbundet finns för närvarande”.

Detta talar mot svenskt snus:

Danmark tvingas nu av EU att förbjuda all försäljning av lössnus.

EU-kommissionen vill i ett förslag till nytt tobaksdirektiv förbjuda smaktillsatser i tobak. Det skulle gälla alla svenska snussorter.

John Dalli uppgav för Marita Ulvskog i maj att kommissionen innan årsskiftet kommer att analysera ”även frågan om snus omfattas av de harmoniserade reglerna om ingredienser”.

Publisert: