Inga regler, ingen insyn

Statsvetaren Jörgen Hermansson slår larm: Sverige är jämlikt bara på valdagen, då det är en person och en röst. Därefter är möjligheten att påverka en fråga om ekonomiska resurser.
Statsvetaren Jörgen Hermansson slår larm: Sverige är jämlikt bara på valdagen, då det är en person och en röst. Därefter är möjligheten att påverka en fråga om ekonomiska resurser.

Makten har en prislapp och  genom lobby- och PR-byråer kan vem som helst köpa sig inflytande i Sveriges riksdag och regering.

I många länder är lobbyism hårt reglerad, men i Sverige finns inga lagar som sätter stopp.

– Det är helt omöjligt för allmänheten att ha insyn i vilka som påverkar våra politiker och hur, säger statsvetaren Jörgen ­Hermansson.

Byråerna har ingen ­skyldighet att redovisa sina kundregister och för politiker och tjänstemän i riksdag och regering finns det inga lagar som reglerar umgänget med lobbyister.

– Det är ett vattentätt system och näst intill omöjligt att få inblick i. Det är därför ingen forskning bedrivs på området, säger Jörgen Hermansson.

”Skapar ojämlikhet”

I början av 2000-talet skrev han en statlig rapport om hur lobbyismen successivt åsidosatte de gamla ­politiska processerna.

– Men det var långt ifrån en heltäckande bild vi kunde ge. Vi skrapade bara lite på ytan, säger han.

Jörgen Hermansson varnar för att en alltför inflytelserik lobbybransch skapar ett ojämlikt samhälle.

– Sverige är jämlikt bara på valdagen då det är en person och en röst som räknas, men vilka som därefter har ­möjlighet att påverka politiken riskerar att bli en fråga om ekonomiska resurser.

I dag kan Aftonbladet visa en rad exempel på politiker och tjänstemän som gått ­direkt från sina statliga jobb till mer lönsamma anställningar som lobbyister. ­Någon karenstid finns inte.

Hårda regler i USA

Även i USA och inom EU svärmar olika lobbygrupper kring makten för att påverka politiska beslut, men reglerna är mycket hårdare.

I USA måste exempelvis lobbyister registreras. Alla kontakter med politiker måste bokföras och alla ­utgifter ska redovisas för att man lätt ska kunna se vilken lagstiftning som varit föremål för påverkan. Om en ­politiker ska göra ett besök ­eller resa på en organisations bekostnad måste det godkännas i förhand av en etisk kommitté.

EU-parlamentet och EU-kommissionen har ett register över lobbyister för att unna se vilka de anställda inom EU träffar.

– Det är viktigt att säga att lobbyism inte per definition är av ondo, men demokratin måste alltid kunna genomlysas och så är det inte nu i Sverige, säger Hermansson.

Publisert: