”Det finns en hälsofara för kvinnorna”

NYHETER

Nu rekommenderas alla kvinnor med PIP-implantat i brösten att operera ut dem.

– Vi har bedömt att det finns en hälsofara för kvinnorna, säger Anette Richardsson på Socialstyrelsen.

Foto: Läckande PIP-implantat.

4 082 kvinnor har fått PIP-implantat inopererade vid bröstförstoringar i Sverige. I mars 2010 förbjöds implantaten här i Sverige sedan de visat sig innehålla industrisilikon.

Förut rekommenderades kvinnor med trasiga PIP-implantat att ta ut dem. Men nu rekommenderar Läkemedelsverket att även hela PIP-implantat tas bort.

– Vi har bedömt att det finns en hälsofara för kvinnorna. Det är inga akuta risker, men på lång sikt vet vi inte vad som händer i kroppen när silikonet läcker ut, säger Anette Richardsson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Läkemedelsverket har undersökt  PIP-implantaten och i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan gjort toxikologiska analyser.

Läcker silikon

PIP-implantaten har tillverkats av två olika sorters silikon. Den ena innehåller ett starkt vävnadsirriterande ämne (D4). Och höljena har betydligt sämre hållbarhet och är mera genomsläppliga än andra.

Även hela PIP-implantat bedöms därför som riskabla.

– De läcker ut silikon fastän implantaten är hela. Höljena blir skörare och skörare med tiden och riskerar till slut att gå sönder helt och hållet.

Kan orsaka inflammationer & knölar

Silikonet kan orsaka inflammationer, knölar, smärta, svullnad och svullna lymfkörtlar i bröst och armhåla. En tredjedel av kvinnorna som tagit ut spruckna PIP-implantat har haft inflammationer, men även flera kvinnor med hela implantat.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen uppmanar nu klinikerna att kontakta kvinnorna samt operera ut PIP-implantaten. Men vem ska betala?

Många kliniker tar bort implantaten kostnadsfritt - i lokalbedövning. Men inte alla. För narkos får man dock betala tusentals kronor extra.

Och för nya implantat upp emot 23 000 kronor.

Eftersom det är skönhetskirurgi  - och inte sjukvård - faller det under Konsumentköplagen. Men inget fall med PIP-implantat har ännu prövats juridiskt, eftersom ingen kvinna vänt sig dit.